nieuws

Milieuschade bouw is onverzekerbaar

bouwbreed

Schade aan het milieu, toebrengt door bouwactiviteiten, is nauwelijks te verzekeren. Daarom zal de invoering van milieuaansprakelijkheid met kleine stapjes moeten gebeuren. Dit schrijft het EG-beraad voor de bouw in een commentaar op het Europese Witboek over dit onderwerp.

Alleen voor traditionele schade bestaan er goede verzekeringen. Het verzekeren van verontreinigde locaties staat in de kinderschoenen. Milieuschade en zeker schade aan de biodiversiteit is niet of nauwelijks te verzekeren. En daar zit de pijn. “Voor de bouw is verzekerbaarheid een voorwaarde om akkoord te kunnen gaan met een aansprakelijkheidsregeling op basis van risicoaansprakelijkheid”, aldus het commentaar.

Een ander punt van zorg is de definitie van gevaarlijke activiteit en welke activiteiten van de bouw daaronder komen te vallen. Het EG-beraad gaat ervan uit dat reguliere bouwactiviteiten als niet gevaarlijk worden beschouwd. Vooral voor schade aan biodiversiteit is dat van belang. Daarbij speelt ook nog eens dat schade daaraan niet het gevolg is van bouwactiviteiten, maar van beslissingen in de ruimtelijke ordening.

Onderzoek

Dat is dan ook een reden om vooralsnog biodiversiteit niet op te nemen in de aansprakelijkheidsregeling. Eerst is nader onderzoek nodig al was het maar om de schade aan de biodiversiteit te kunnen kwantificeren. Ook verzekeringsaspecten verdienen nadere beschouwing, vindt het EG-beraad.

Het beraad wil daarnaast dat terugwerkende kracht goed geregeld wordt. Het gaat bij milieuschade immers vaak om zaken die in een ver verleden zijn gebeurd, maar waarvan de gevolgen lang op zich laten wachten. Het is daarom goed als ervoor wordt gekozen geen terugwerkende kracht aan de regeling te geven. Daarbij moet dan wel de oorzaak van de schade de grens zijn en niet de ontdekking ervan. Die kan immers jaren later liggen.

Verweermiddelen

Het EG-beraad zit verder in de maag met de verweermiddelen die gebruikt zouden mogen worden door veroorzakers van milieuschade. Op zich is er begrip dat de Europese regeling daar paal en perk aan wil stellen omdat anders de eisende partijen zoveel bewijzen moeten hebben dat alleen daardoor al de milieuaansprakelijkheid wordt uitgehold. Maar in ieder geval zal het verweermiddel ‘stand van de techniek’ toegelaten moeten worden. Voordeel daarvan is dat de verzekerbaarheid van milieuschade zal toenemen.

De bouw staat er verder huiverig tegenover om belangengroepen het recht te geven om een zaak tegen een vervuiler aan te spannen. Het gevaar daarvan is dat dankzij de publiciteit die die groepen genereren bedrijven al veroordeeld worden nog voordat ze voor de rechter staan.

Reageer op dit artikel