nieuws

Kas van Toekomst milieuvriendelijk en energiezuinig

bouwbreed

De glastuinbouwsector laat op de Floriade 2002 in de Haarlemmermeer zien hoe de kas in de toekomst functioneert: milieuvriendelijk en energiezuinig. Commissaris van de koningin Van Kemenade van Noord-Holland heeft het startsein gegeven voor de bouw van de Kas van de Toekomst op het Floriadeterrein in Vijfhuizen.

De Floriade trekt naar verwachting drie miljoen bezoekers. Op de tentoonstelling zal alles te zien zijn wat de Nederlandse glastuinbouw te bieden heeft. De Kas van de Toekomst, een project dat in totaal 9 miljoen gulden kost, bevat de nieuwste snufjes op het gebied van techniek, constructie, klimaatbeheersing en teeltsystemen. De kas geeft een beeld van de glastuinbouw in 2010.

In de teeltruimte van de kas wordt overtollige warmte en teveel aan vocht opgevangen en hergebruikt. Vocht kan opnieuw worden benut als gietwater. In de zomer wordt teveel aan warmte opgeslagen in de bodem en ’s winters weer opgepompt voor de warmtevoorziening. Dit systeem bespaart veel energie. Omdat de kas gesloten is, is de uitstoot van bestrijdingsmiddelen veel minder.

Opdrachtgever voor de bouw van de Kas van de Toekomst is LTO-Nederland. Het project wordt onder meer gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland.

Reageer op dit artikel