nieuws

Eerste verfproducent krijgt milieukeur

bouwbreed

Hermadix Coatings heeft als eerste Nederlandse verfproducent een Mileukeur-certificaat gekregen voor een van zijn producten. Directeur-generaal Milieu van het ministerie van VROM ir. J. van der Vlist heeft het certificaat uitgereikt aan de directie van het bedrijf.

Op de blikken Houtdecor waterverdunbare verfbeits van Hermadix staat vanaf nu het bekende Milieukeur, een gestileerde hand met een (goedkeurings-)stempel. Het product is gebaseerd op alkydhars en  geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Het assortiment omvat transparante en dekkende kleuren, beide voor toepassing op hout.

Per liter bevat het nu gecertificeerde product 100 gram vluchtige organische oplosmiddelen (VOS), ruim onder het maximum van 125 gram VOS dat volgens de Arbo-regels is toegestaan voor toepassing binnenshuis door professionele schilders. Per 1 januari 2002 worden die regels overigens aangescherpt tot maximaal 100 gram VOS per liter, waarna de hoeveelheid oplosmiddel in Houtdecor zal zakken tot 75 gram per liter.

Markt

Het in Aalsmeerderbrug gevestigde Hermadix Coatings ontwikkelt en verkoopt producten voor particulieren en professionals. Daarbij kiest het bedrijf volgens eigen zeggen zo veel mogelijk voor grondstoffen die het milieu zo min mogelijk belasten. Het al enkele jaren op de markt zijnde Houtdecor is in principe bestemd voor de doe-het-zelfmarkt, waarvoor bovengenoemde Arbo-regels niet gelden.

Minder belastend

Algemeen directeur H. Buijs sluit desgevraagd beslist niet uit dat op niet al te lange termijn een professionele variant op de markt komt, gebaseerd op dezelfde technologie.

Het Milieukeur op een verpakking laat zien dat het desbetreffende product minder milieubelastend is dan vergelijkbare producten. Daarbij gaat het om  de hele levenscyclus, van grondstofwinning tot afvalverwerking. Er zijn Milieukeuren voor diverse productgroepen, waaronder voor betonbanden, -tegels en -straatstenen.

Keurmerkinstituut

Ontwikkeling en beheer van het keurmerk is in handen van de Stichting Milieukeur in Den Haag, in 1992 opgericht door de ministeries van VROM en EZ. De stichting formuleert per productgroep milieucriteria, steeds in overleg met onderzoekers, consumentenorganisaties, overheid en bedrijfsleven. Die criteria worden in principe elke drie jaar herzien, op basis van technische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Voor decoratieve verfproducten is een termijn van vijf jaar afgesproken. De eigenlijke verstrekker en controleur van het Milieukeur is het Keurmerkinstituut in Bleiswijk, een onafhankelijk instituut, erkend door de Raad van Accreditatie.

Reageer op dit artikel