nieuws

CBS: Woningmarkt groeit nog verder scheef

bouwbreed

Het aantal woningzoekenden is met 2,5 miljoen nog nooit zo hoog geweest, terwijl het aantal nieuwbouwhuizen sinds de jaren vijftig in de vorige eeuw niet zo laag is geweest. De woningmarkt groeit nog verder scheef.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een aantal trends op een rij gezet in het Jaarboek Wonen 2001 en het blad Index.

De woningvoorraad in Nederland is in 2000 met 59.000 huizen gegroeid tot 6,6 miljoen. Het CBS heeft berekend dat vorig jaar 71.000 nieuwe woningen zijn opgeleverd, waarvan viervijfde koopwoning. Het aandeel gereed gekomen woningen bedraagt nog maar 1,1 procent van de totale voorraad. Terwijl dat percentage in 1970 nog 3,2 was.

Viervijfde van alle opgeleverde woningen is een koophuis. Een ommezwaai, want tot in de jaren tachtig was maar eenderde van de huizen een koopwoning. Toch blijft landelijk het aandeel koopwoningen steken op 52 procent en dat is in vergelijking met de rest van Europa bijzonder laag. Alleen in Noord-Oost Overijssel, Midden-Limburg, de Hoeksche Waard en Noordoost-Brabant is minimaal tweederde van de huizen een koopwoning.

Woningzoekenden

Het laagst is het eigen woningbezit in en om de grote steden, zoals in de regio Amsterdam (29 procent), de regio Rotterdam (34 procent) en Haaglanden (42 procent). In en om Utrecht is dat met een percentage van 54 opvallend hoog.

In 1999 waren er in totaal bijna 2,5 miljoen woningzoekenden. Het CBS noemt dat opmerkelijk, omdat in de jaren ervoor het totaal aantal woningzoekenden nooit boven de 2,2 miljoen uitkwam. Deze stijging is echter bijna volledig toe te schrijven aan de toename van het aantal potentieel woningzoekenden. Het aandeel urgent woningzoekenden, dat meetelt voor het bepalen van het woningtekort, bedraagt ongeveer 375.000.

Van alle woningen is bijna 70 procent een eengezinswoning. Meer dan eenvijfde hiervan is vrijstaand, de rest is aangebouwd. Van alle eengezinswoningen is 69 procent een koopwoning, van de meergezinswoningen is slechts 18 procent een koopwoning. Opmerkelijk is dat tussen 1983 en 2000 het aandeel luxe koopappartementen is toegenomen van 2 tot 12 procent.

In Zuid-Holland staat 35 procent van alle etagewoningen van ons land. Zowel in Noord- als Zuid-Holland is bijna de helft van de woningen gestapelde bouw. De minste etagewoningen staan in de provincies Flevoland, Drenthe en Zeeland. In de meeste provincies bestaat de gestapelde bouw uit twee of drie etages, terwijl in Noord-Brabant relatief veel flats met vijf tot tien etages staan.

Dorps

Ouders met minderjarige kinderen wonen relatief vaak in dorpse gebieden. Zij voelen zich meer dan andere bewoners betrokken bij de buurt. Deze mensen maken zich dan ook het meest zorgen over de verkeersveiligheid in de buurt. De meeste gezinnen met kinderen wonen in een eengezinswoning met vier of meer kamers.

Allochtone gezinnen wonen vaak in kleine woningen met minder voorzieningen. Zaken als een ligbad, tuin of garage ontbreken dikwijls. Marokkaanse en Turkse huishoudens bijvoorbeeld hebben vaak minder dan één kamer per persoon tot hun beschikking. Ook huishoudens met een lager inkomen hebben minder luxe in en rond de woning. Zij zijn gemiddeld ook minder tevreden met hun woning en woonomgeving.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels