nieuws

Bouwvakker vol vertrouwen over baan

bouwbreed Premium

Werknemers in de bouwnijverheid zijn niet bang hun baan te verliezen. Slechts een op de twintig bouwvakkers, oftewel 5 procent, ervaart werkonzekerheid, zo heeft het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) becijferd.

In 1993, het hoogtepunt van de terugval in de bouwproductie in de jaren negentig, was meer dan een kwart van de bouwwerknemers nog onzeker over het voortbestaan van zijn baan. Als gevolg van de aantrekkende economie is de werkonzekerheid sindsdien gedaald, tot 5 procent in 1999.

“Jongeren onder de 20 jaar vormen hierop een uitzondering”, concludeert het EIB. “Hun onzekerheid is in mindere mate afgenomen. In 1999 zegt ruim één op de tien jongeren zich onzeker te voelen over het voortbestaan van zijn baan.” In de gww-sector is de werkonzekerheid bovendien groter dan in de b&u-sector. Werknemers met mbo of een hogere opleiding zijn relatief het meest onzeker over hun baan

Ontslag

Volgens de onderzoekers vertoont de werkonzekerheid samenhang met de werkloosheid, maar leidt werkonzekerheid zeker niet in alle gevallen ook daadwerkelijk tot ontslag. Vooral in grote aannemingsbedrijven blijken er in moeilijkere tijden mogelijkheden te zijn om met personeel te schuiven, zodat ondanks de relatief hoge werkonzekerheid het risico van werkloosheid wordt verkleind.

Voor jongeren geldt vaak dat ze mobiel zijn en dus sneller weer een nieuwe betrekking vinden. “En ook voor vaklieden met een op de bouw toegesneden beroepsopleiding is de arbeidsmarkt gunstig, waardoor in veel gevallen voorkomen kan worden dat ontslagdreiging ook echt ontslag wordt.”

Vaste arbeidsrelaties komen in de bouwnijverheid veel voor. Bijna 96 procent van de bouwvakkers heeft een vaste baan. Dat wil volgens het EIB niet zeggen dat ze ook trouw zijn aan hun baas.

Binding

“De baan voor het leven speelt in de bouw geen grote rol. Ongeveer één op de tien werkt in 1999 twintig jaar of langer bij dezelfde werkgever.”

Het gemiddeld aantal jaren dat een bouwvakker bij zijn werkgever in dienst is, bedraagt 9 jaar. De binding met de bedrijfstak is aanzienlijk steviger: gemiddeld 18 jaar werkt een bouwvakker in de bouwsector.

“Het gemiddeld aantal jaren dat een bouwwerknemer in de bedrijfstak werkt, is vooral de laatste jaren sterker gegroeid dan het aantal jaren dat een werknemer bij dezelfde werkgever werkt. Dat duidt op toegenomen mobiliteit in de afgelopen tien jaar.”

Reageer op dit artikel