nieuws

Bouwer herontdekt liftslabmethode Besparingen in tijd en geld in Almere doorslaggevend

bouwbreed Premium

Met een snelheid van dertig centimeter per uur komen de vloeren in het nieuwe modecentrum in Almere op hun plaats. HBG Utiliteitsbouw maakt hiervoor gebruik van de liftslabtechniek. Die techniek is bij uitstek geschikt voor de bijzondere vorm die het gebouw krijgt en bespaart bovendien veel arbeidstijd en mankracht.

HBG Utiliteitsbouw besloot voor het project in Almere de tot in de jaren tachtig incidenteel gebruikte liftslabmethode in te zetten. Sinds het begin van de jaren negentig is deze in Nederland niet meer toegepast. In de Verenigde Staten is de methode wel in zwang gebleven.

Bij de liftslabmethode worden alle vloeren op de begane grond gestort en pas daarna naar boven gevijzeld met behulp van elektrisch-hydraulisch aangedreven pompen.

Het werk dat de Rijswijkse bouwer uitvoert is onderdeel van een nieuw groothandelscentrum voor de Nederlandse modebranche met een vloeroppervlakte van ongeveer 50.000 vierkante meter dat in de komende jaren aan de rand van Almere verrijst. In de eerste fase van het project wordt nu gewerkt aan de bouw van de ‘Dome’, een koepelvormig gebouw van zes verdiepingen met een vloeroppervlakte van 17.000 m2. De bovenste verdiepingvloer ligt naar verwachting eind deze week op hoogte. HBG Utiliteitsbouw levert het gebouw uiterlijk begin januari 2002 op. Vanaf 1 november start de inrichting van de showrooms. Dat is minder dan een jaar nadat de eerste bouwactiviteiten zijn gestart.

Dertig miljoen

Het complex is ontworpen door de architect Hans Kuiper van KOW Architecten uit Den Haag en wordt in opdracht van de projectontwikkelaar TCN Property Projects gebouwd door HBG Utiliteitsbouw. Met de eerste fase (de bouw van de Dome) is inclusief de installaties een bedrag van 30 miljoen gulden gemoeid.

In de volgende fase, die dit najaar start, volgt de bouw van een rechthoekig gebouw met een gelijke vloeroppervlakte en een parkeergarage. De derde fase, die naar verwachting eind 2002 begint, bestaat uit de bouw van een driehoekig gebouw, dat ook ongeveer 17.000 m2 groot wordt. De drie gebouwen worden straks door loopbruggen en een centrale ontvangstruimte aan elkaar verbonden. Het totale complex is, naar verwachting, omstreeks eind 2003 gereed.

Keuze

“De keuze voor de liftslabtechniek werd ingegeven door enerzijds de korte tijd die voor de bouw beschikbaar is en anderzijds de bijzondere wensen van de opdrachtgever”, zegt projectleider Koos van Os van HBG Utiliteitsbouw. “TCN wilde een gebouw met weinig kolommen, waar gemakkelijk showrooms in zijn te maken. Bovendien moest het er binnen een jaar staan. Met de liftslabmethode konden we aan beide wensen voldoen. Het is een snelle bouwmethode en er zijn relatief weinig kolommen nodig om de constructie te ondersteunen. Bijkomend voordeel is dat de methode minder mankracht vergt. In de huidige tijd waarin het erg moeilijk is om aan gekwalificeerd personeel te komen was dat voor ons een belangrijk pré.”

December vorig jaar werd begonnen met het bouwrijp maken van de locatie en het funderingswerk. De fundering van in de grond gevormde palen was medio januari gereed. Op de fundering is een monolithisch afgewerkte vloer gestort, die als basis voor het bouwwerk dient. In inkassingen in deze vloer zijn in totaal vijftig stalen kolommen geplaatst van twintig tot vierentwintig meter lang. Aan dit staketsel van kolommen zijn de afgelopen weken de vloeren bevestigd.

Op elkaar

De verdiepingvloeren zijn op de begane grond op elkaar gestort. Na verharden en vlinderen van een vloer, werd er een kunststoffolie over gelegd als ondergrond voor de volgende vloer en om te voorkomen dat de vloeren aan elkaar hechten. Elke verdiepingvloer is in één gang door twee ploegen gestort om een zo vlak mogelijke vloer te krijgen. Per vloer was hiervoor ongeveer 800 m3 beton nodig. De grootste vloeren hebben een doorsnede van 62 meter en de kleinere (naar de top toe) van 56 meter.

Om de vloeren op te kunnen hijsen zijn ophangkragen in de vloeren ingestort, waar de ene kant van het liftmechanisme aan wordt gemonteerd. De andere kant zit aan een kolom. Per kolom takelen twee elektrisch-hydraulisch aangedreven liftsets een vloer omhoog met een snelheid van ongeveer dertig centimeter per uur. Door het grote gewicht van de vloeren is het niet mogelijk in één keer alle vloeren te tillen. In beginsel worden ze één voor één naar boven gebracht. Alleen de bovenste twee vloeren (die kleiner zijn dan de andere) zijn wel tegelijk gehesen.

OP deze manier is in één werkdag één vloer omhoog gebracht. De vloeren voor de hogere verdiepingen worden tijdelijk ‘geparkeerd’ even boven de verdiepingvloer die aan de beurt is. Zodra deze volledig is afgewerkt en verankerd, start het proces opnieuw en worden weer alle vloeren één voor één naar een hogere etage gebracht.

Voordelen

“Tijdens de bouw zijn al onze verwachtingen over de te behalen voordelen uitgekomen”, zegt bouwplaatsmanager Ton Bouwman van HBG. “Ik schat dat we door deze methode te gebruiken, zeker twee maanden eerder klaar zijn dan wanneer we een conventionele bouwmethode hadden gebruikt. En dat zelfs met een handjevol personeel. Waar je anders toch zeker vijftig of zestig man nodig zou hebben gehad, hebben wij een gemiddelde bezetting van vijftien mensen.

Ook logistiek levert de methode veel voordelen op omdat je alle vloeren op de begane grond kunt storten. Daarnaast is de veiligheid een belangrijk pluspunt. Er hoeft niet op hoogte te worden gewerkt, waardoor de kans op ongelukken veel kleiner is. Zolang we hier aan het bouwen zijn, hebben we nog geen pleister hoeven te plakken. Het is daarmee een extreem veilige bouwmethode. Gezien alle voordelen, zullen we de methode ook bij toekomstige projecten vaker inzetten, uiteraard in een afweging van alle beschikbare bouwmethoden.”

Gevelelementen

Als alle vloeren eind deze week op hoogte liggen en zijn verankerd, begint HBG met de volgende fase van de bouw. Gedurende de afgelopen maanden zijn de aluminium Kalzip-gevelelementen al geproduceerd, die straks kant-en-klaar tegen de gevel worden bevestigd. Zodra dit klaar is, start de binnenafwerking. In november kunnen de eerste huurders beginnen met de inrichting van de ruimte.

‘Oude’ methode nooit afgedaan in Amerika

Reageer op dit artikel