nieuws

Anderhalf miljard voor sluis IJmond

bouwbreed

De gemeente Amsterdam wil een versnelde uitbreiding van het sluizencomplex Zeepoort IJmond, voor een betere bereikbaarheid van haar haven. Om die reden is het college van B en W bereid het 1,5 miljard gulden kostende project mede te financieren.

In eerste instantie is uitbreiding van het sluizencomplex een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid, meent het college. Maar omdat een goede bereikbaarheid van de haven ook de stad dient, is de gemeente bereid zelf ook een duit in het zakje te doen. Verder verwacht Amsterdam ook een forse bijdrage van de provincie Noord-Holland en de overige havengemeenten in het Noordzeekanaalgebied. Ook de mogelijkheden voor een publiek-private samenwerking worden onderzocht.

Verbetering van de zeetoegang is noodzakelijk vanwege de verwachte groei van de goederenstromen van en naar de Amsterdamse haven. Bovendien worden de schepen steeds groter en werken internationaal opererende havens intensiever samen. Als Amsterdam aansluiting op deze netwerken wil, is een goede bereikbaarheid onontbeerlijk.

Twee jaar heeft de hoofdstad gestudeerd op een oplossing. Dit heeft geresulteerd in twee opties: de aanleg van een tweede Noordersluis en uitbreiding van de bestaande sluis. Het verschil in prijs is 300 miljoen gulden. Na het zomerreces maakt het college een definitieve keuze.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels