nieuws

Zonnestroomwereld stuurt manifest aan Jorritsma

bouwbreed Premium

Tweeënzeventig organisaties en bedrijven, betrokken bij de opwekking van elektriciteit met zonnecellen, hebben een ‘Manifest voor Zonnestroom’ opgesteld. Zij willen het bespreken met minister Jorritsma (Economische Zaken) en staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting). Het manifest omvat vier voorstellen voor het stimuleren van de markt voor photovoltaïsche (PV-) energiesystemen.

Hoewel het manifest de taal spreekt van de ‘vrije markt’ (de samenstellers noemen het een ‘zelfdragende markt’, met een evenwichtige stimulering van overheidswege) lijkt het weinig kans te maken. Het biedt geen nieuwe aandachtspunten.

Nieuw is wel, dat zo’n grote hoeveelheid vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven hun handtekening onder een gezamenlijk manifest hebben gezet. Het zijn producenten, adviseurs, projectontwikkelaars, lagere overheden, architecten, banken, installateurs, adviesbureaus en enkele milieuorganisaties. De grote energiebedrijven ontbreken, evenals de eigenaren, huurders en andere organisaties van gebruikers van onroerend goed.

Bouwbedrijven komen op het lijstje evenmin voor, evenals Greenpeace. Drie jaar geleden heeft deze organisatie een contract gesloten met Stork en de Rabobank over de levering van zonnepanelen aan twintigduizend particulieren. Het ministerie van Economische Zaken beschouwde het project als ‘oneconomisch’ en verzette zich tegen een subsidie, uit vrees dat de vraag naar collectoren kunstmatig zou zijn en zou instorten na het verdwijnen van de subsidie.

In gesprek

“We zijn al een tijd in gesprek met ambtenaren van Economische Zaken”, zegt initiatiefnemer Hendrik Gommer. “In wezen zijn zij dus al bekend met onze argumenten. Zij zeggen: ‘Wij wachten met grote interesse op de inhoud van het manifest. Krijgt het politieke steun, dan is het realiseerbaar’.” Gommer is vooral bekend van het project ‘De Groene Leguaan’ in Stavoren. Daar liggen PV-systemen van vijf grote leveranciers op de daken. Zij leveren ruim voldoende stroom voor acht vakantiewoningen, een bedrijfswoning en een hybride auto.

Waarom verwachten de ondertekenaars van het manifest, dat de regering overstag zal gaan en de voorstellen zal implementeren? “De Tweede Kamer zou kunnen zeggen: Jorritsma en Remkes, ga met deze vereniging om de tafel zitten om het manifest te bespreken”, veronderstelt Gommer. Hij is vol vertrouwen, omdat de argumenten aansluiten op de ideologie van de ‘vrije markt’. “In Nederland zal de investering zich snel terugverdienen door een toename van kennis, export, industrie, werkgelegenheid, duurzame energie, energiebewustwording en omzet. Daardoor zullen de belastinginkomsten uit PV fors toenemen, waardoor de investering door de overheid na tien jaar per saldo zeer laag zal zijn”, aldus een toelichting bij het manifest.

Motie

In oktober vorig jaar heeft Tweede-Kamerlid Hans van den Akker (CDA) een motie ingediend, waarin hij om een heldere subsidieregeling voor duurzame energiesystemen vroeg. Gommer: “De motie werd bijna kamerbreed gedragen. Het resultaat is de Energie Premie Regeling (EPR), sinds januari van kracht. Hij geldt alleen voor particulieren en is ook nog stapelbaar met andere subsidies.”

Daarmee voldoet de EPR niet aan het eerste voorstel in het Manifest voor Zonnestroom: een heldere, eenvoudige en effectieve subsidiestructuur. De andere voorstellen zijn: een hogere vergoeding voor de teruglevering van stroom aan het elektriciteitsnet, een betere regeling van bouwvergunningen, duidelijke informatie en goede begeleiding.

Ook de energiebedrijven lobbyen in Den Haag. “Zij verkopen zelf adviezen, zonnepanelen, sluizen subsidiegelden door, soms bieden zij overheidssubsidies aan onder een eigen naam. Zij verdienen miljoenen aan het doorgeven van de subsidies en verzetten zich daarom tegen een wijziging van het beleid voor PV-systemen.”

Sympathiek

Tweede-Kamerlid Van den Akker heeft met optimisme kennis genomen van het Manifest voor Zonnestroom. “Ik denk, dat dit wel iets gaat veranderen. Het is een heel sympathiek voorstel. Het is nieuw, dat het zo breed gedragen wordt. Belangrijk, dat het niet veel meer hoeft te kosten dan de huidige regelingen.”

Volgens Van den Akker hebben ook de Tweede-Kamerleden Crone (PvdA) en De Boer (VVD) veel kritiek op het huidige beleid. “Minister Jorritsma denkt, dat de marktwerking vanzelf op gang komt. Maar zonder stimulering komt de duurzame energie nooit van de grond. De minister belijdt wel met woorden, dat we de doelstelling van Kyoto moeten halen, maar ze doet er niets aan. We zouden nu duizend MegaWatt geïnstalleerd vermogen moeten hebben, het is nog geen vierhonderd. Ook bij andere vormen van duurzame energie dan PV laat de minister het afweten. Helaas dekken de coalitiepartijen het wanbeleid van de minister”, verwoordt Van den Akker zijn kritiek.

EnergieNed, de vereniging van Nederlandse energiebedrijven, zegt niet van het Manifest voor Zonnestroom geweten te hebben. “We zouden het niet ondertekend hebben”, laat de vereniging weten, “omdat we het niet eens zijn met de terugleververgoeding en het stimuleren met fondsen van de ‘ecotax’. De PV-systemen vallen niet onder het groencertificatensysteem.”

Reageer op dit artikel