nieuws

Woningkoop vlak voor neus van criminelen

bouwbreed Premium

Door tussenkomst van het Van Traateam zijn in het Amsterdamse Wallengebied 53 panden verworven. Ook heeft de gemeente een slag geslagen door samen met woningcoöperatie Het Oosten en ING Vastgoed twaalf huizen te kopen op het sterk verloederde deel van de Nieuwendijk.

De strategische aankopen zijn gericht op de bestrijding van de criminaliteit. De panden dreigden in handen de komen van louche types of boden al onderdak aan criminele activiteiten. Als knelpunt is ook naar voren gekomen dat veel particuliere distributiewoningen gemeubileerd worden verhuurd, vaak via malafide bureaus. Daarbij is sprake van woningonttrekking, met name boven de bordelen. Bepleit wordt een speciale aanpak van deze ‘magneet voor criminaliteit en verloedering’.

Reageer op dit artikel