nieuws

Vernieuwde zuiveringsinstallatie

bouwbreed

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Olburgen bij het Gelderse Dieren wordt vanaf het voorjaar van 2002 verbouwd voor een bedrag van 44 miljoen gulden.

Het Waterschap Rijn en IJssel verwacht dat de installatie eind 2003 in gebruik kan worden genomen. De zuiveringsinstallatie is bedoeld voor het afvalwater van woningen. Het industriële afvalwater wordt elders verwerkt.

De installatie is 25 jaar oud en was volgens het waterschap al jaren aan vernieuwing toe. De renovatie liet lang op zich wachten, omdat het waterschap onzeker is over de toekomst van het industriële afvalwater. De vraag is welke vorm van belasting op dit afvalwater gaat worden geheven en welke afvalstromen dit oplevert. Daar is het ontwerp en de grootte van de zuivering van afhankelijk, omdat beide soorten afvalwater een ander zuiveringsproces vereisen.

Het waterschap heeft er nu voor gekozen het industriële en het huishoudelijke afvalwater te scheiden. Daardoor kan het ontwerp van de installatie worden afgestemd op de samenstelling van huishoudelijk afvalwater. Het industriële afvalwater krijgt op een andere plaats eveneens een gespecialiseerde behandeling.

Reageer op dit artikel