nieuws

‘Veiligheidsbeleid overheid moet overtuigen’

bouwbreed

De overheid gaat, gedreven door een nalatig verleden, te ruimhartig in op de eisen van mensen aangaande veiligheid. Met aankondigingen van strikte handhaving en beëindiging van elk gedogen dreigt de overheid beloften te doen die zij volstrekt niet kan waarmaken. De overheid moet zich richten op een veiligheidsbeleid dat overtuigt.

Directeur mr.drs. P.J.P.M. Van Lochem van het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding liet er op de tweede en laatste dag van het Nationaal Forum Crisisbeheersing en Rampenbestrijding geen misverstand over bestaan: de overheid moet zich richten op een overtuigend veiligheidsbeleid. De beleidslijnen van de Vijfde nota ruimtelijke ordening en het Nationale verkeers- en vervoersplan zorgen voor concentraties van activiteiten die de veiligheidsrisico’s doen toenemen.

Tot nu toe krijgt de vraag wat nog verantwoord is, echter geen systematische beantwoording. Alhoewel er methoden van risicoanalyse beschikbaar zijn ter objectivering, verloopt de acceptatie van risico’s in de praktijk van de besluitvorming nogal selectief. Daarbij blijken andere factoren dan kansberekeningen mee te tellen. Het veiligheidsgevoel wordt namelijk maar in zeer beperkte mate beïnvloed door de kans. Verkregen informatie en opgedane ervaring dragen wel sterk bij. Daarom richten bestuurders hun veiligheidsbeleid allereerst op vuurwerkfabrieken en cafés.

Onder invloed van recente calamiteiten lijkt op gebied van veiligheid een ‘zero tolerance’ te ontstaan, stelt Van Lochem vast. Van de overheid wordt veel ‘veiligheidszorg’ verwacht. Tot nu toe lijkt de overheid daar onverkort op in te gaan, waardoor de verwachtingen van de burgers nog verder worden opgestuwd. Daardoor gaan verwachtingen en realiteit uit de pas lopen.

Met veelvuldig gebruik van de term ‘risicobeheersing’ draagt de overheid zelf bij aan een verkeerd beeld van risico’s vindt prof.mr.dr. E.R. Muller, directeur van het Crisis Onderzoek Team. Risico’s kunnen niet worden beheerst. Ze kunnen worden geïnventariseerd, er kunnen maatregelen worden genomen om de gevolgen van bepaalde ongewenste gebeurtenissen te verminderen, maar beheersen van risico’s is niet mogelijk. De burgers verwachten echter in toenemende mate dat de overheid en ook bedrijven in staat zijn een risicoloze maatschappij te realiseren. Overheid en bedrijfsleven werken mee aan te hoge verwachtingen door steeds te melden dat door nieuwe maatregelen risico’s kunnen worden beheerst. Dat is niet juist. De burgers moet juist duidelijk worden gemaakt dat de huidige samenleving niet zonder risico’s is en dat de mogelijkheid om op te treden maar beperkt is.

Op pagina 9: Slordigheid vaak oorzaak tunnelongeluk.

Reageer op dit artikel