nieuws

Schappen bergen water in natuur

bouwbreed

De provincies Groningen en Drenthe en de waterschappen hebben woensdag ongeveer 9000 hectare natuur- en landbouwgebied aangewezen als waterbergingsgebied voor periodes met hevige regenval. Aanleiding is de wateroverlast van enkele jaren geleden.

Daarbij bleek dat de waterhuishouding onvoldoende op orde was om langdurige regenval het hoofd te bieden.

De milieufederaties van Groningen en Drenthe hebben bezwaar tegen de keuze van een aantal bergingsgebieden, omdat het om natuurgebieden gaat. Volgens de milieufederaties kunnen niet alle natuurgebieden overstromingen met voedselrijk water verdragen. De organisaties vinden dat, in plaats van natuurgebieden, andere laaggelegen landbouwpolders eerder in aanmerking komen als bergingsgebied. Volgens de milieufederaties kan daar de schade veel gemakkelijker worden vastgesteld en gecompenseerd.

Reageer op dit artikel