nieuws

Riek Bakker prijst Middelburg

bouwbreed Premium

Niets dan lof ontving de gemeente Middelburg deze week van Riek Bakker. De punten uit de Kwaliteitsatlas Middelburg 2030, die haar bureau BVR eind 1998 in opdracht van de gemeente schreef, is twee jaar later al op onderdelen uitgevoerd. Die voortvarendheid had Bakker niet achter Middelburg gezocht.

Naar aanleiding van het tweejarig bestaan van de toekomstvisie organiseerde de gemeente een symposium met als thema ‘Middelburg, centrum van Zeeland, stad van contrasten’. Het symposium had als doel te bekijken of Middelburg in de afgelopen twee jaar succesvolle stappen heeft ondernomen om de punten in de Kwaliteitsatlas op delen te realiseren. Riek Bakker kwam zelf haar felicitaties overbrengen aan de gemeente. Volgens de stedenbouwkundige heeft de stad de afgelopen jaren hard gewerkt. Momenteel zijn de eerste aanbevelingen van BVR al terug te vinden in het stationsgebied. Daarnaast hebben de eerste bedrijven zich inmiddels gevestigd op het nieuwe hoogwaardige bedrijventerrein Mortiere, dat de komende jaren wordt gerealiseerd in het zuiden van de stad.

Strubbelingen

Juist dit project kent echter behoorlijk wat strubbelingen. In maart werd de overeenkomst tussen de gemeente en NBM Amstelland, IBC en Heijmans om de infrastructuur in Mortiere te realiseren door het Hof in Den Haag van tafel geveegd. De gemeente moet de openbare werken in Mortiere apart aanbesteden, terwijl dit gedeelte van de herstructurering onderdeel uitmaakt van het gehele project. Over deze smet op de voortvarende bouwontwikkelingen in Middelburg werd tijdens het symposium echter niet gerept.

Middelburg kende vorig jaar ook al bestuurlijke problemen omtrent de inmiddels vertrokken burgemeester Spar van der Hoek. Volgens de gemeenteraad lapte de bestuurder allerlei zaken aan zijn laars. Hierdoor werd het vertrouwen in hem opgezegd. Bakker prees de gemeente voor alle voortvarendheid in de bouwontwikkelingen, ondanks de tijdrovende problemen in de lokale politiek. Middelburg is momenteel druk bezig op diverse plekken in en om de stad. Zo krijgt de binnenstad een grondige facelift en wordt de oude Magistraatwijk nieuw leven ingeblazen. Ook de bouw van een nieuw zwembad en de nieuwe schouwburg zal waarschijnlijk dit jaar nog aanvangen.

Vooralsnog is nog niet duidelijk hoe de situatie in Mortiere zich verder zal ontwikkelen. Wel is zeker dat het commentaar van veel inwoners op diverse punten in de toekomstvisie nog zal doorklinken tijdens de inspraakavonden die de komende maanden zullen worden gehouden.

Reageer op dit artikel