nieuws

Reïntegratie verloopt onprofessioneel

bouwbreed

Bedrijven die werklozen en arbeidsongeschikten aan het werk helpen, maken zich schuldig aan misleiding. Bovendien is het personeel van deze bemiddelingsbedrijven vaak onprofessioneel en gaat er veel mis bij de herintreding van ww’ers en wao’ers.

Dit blijkt uit een kleinschalig onderzoek van FNV Bondgenoten, waarvan het rapport is overhandigd aan staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Volgens het rapport is de kwaliteit van de circa dertig reïntegratiebedrijven “alarmerend”. De vakbond pleit voor een keurmerk om goede bemiddelaars te kunnen onderscheiden van slechte.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt zich net als de vakbond zorgen te maken, maar vindt het nog te vroeg om in te grijpen. “De markt is nog maar net in ontwikkeling; sinds 1 januari. Bovendien worden vanuit de branche al initiatieven genomen tot zelfregulering. Die wil hij eerst afwachten”, aldus een woordvoerster van Hoogervorst.

Vorig najaar konden de bemiddelingsbedrijven, in het kader van de privatisering van de reïntegratie, bij de uitvoerders van ww en de wao een offerte uitbrengen. Hiermee was ongeveer 500 miljoen gulden gemoeid. Volgens FNV Bondgenoten lijkt het er meer op dat veel bedrijven uit zijn op het binnenhalen van grote sommen overheidsgeld dan op het aan het werk helpen van mensen.

Uitbesteden

FNV Bondgenoten schetst in zijn rapport een beeld aan de hand van ervaringen van twintig mensen met een uitkering, die “gouden bergen” als opleiding en vast werk werd beloofd. Achteraf bleken opleidingen echter weinig voor te stellen en werkten de mensen maandenlang met behoud van uitkering zonder enig zicht op een vast contract. Ondertussen ontvingen de bemiddelaars wel geld van de uitvoeringsinstellingen (GAK, SFB, GUO, Relan en Uszo).

Het voornaamste probleem is volgens de vakbond dat de reïntegratiebedrijven, waaronder de grotere uitzendbureaus en het geprivatiseerde onderdeel ‘Kliq’ van Arbeidsvoorziening, werk uitbesteden aan ruim zeshonderd andere bedrijven. “Die zouden gespecialiseerd zijn in het opleiden, begeleiden en bemiddelen. Maar het is een zeer ondoorzichtige, nieuwe markt. In de praktijk kunnen de bedrijfjes de toets der kritiek vaak niet doorstaan”, stelt vakbondsvoorzitter H. de Vries.

De Vries is teleurgesteld over de reactie van het ministerie. “Het is nogal laconiek om te zeggen dat je wilt afwachten hoe de markt zich uitkristalliseert, terwijl het jaarlijks om een bedrag van 1,5 miljard gulden gaat. En bovendien nogal schrijnend, omdat staatssecretaris Hoogervorst tegelijkertijd wel durft te zeggen dat zieken die niet meewerken aan hun reïntegratie harder moeten worden aangepakt.”

Via cao-onderhandelingen gaat de bond nu proberen met de werkgevers afspraken te maken, waarmee het “het kaf van het koren” kan worden gescheiden.

De brancheorganisatie van reïntegratiebedrijven BOREA was niet bereikbaar voor commentaar.

‘Laconieke reactie ministerie teleurstellend’

Reageer op dit artikel