nieuws

Rapport verkent markt kozijnen en gevels

bouwbreed

De Nederlandse kozijnenmarkt laat zich moeilijk in kaart brengen. Zo veroorzaken verticale integraties en horizontale dwarsverbindingen ondoorzichtigheid. ‘Verticaal’ betekent dat bedrijven fabriceren, verkopen en eventueel monteren. ‘Horizontaal’ wil zeggen dat bedrijven kozijnen aanbieden van verschillende profielsystemen en materialen. Een marktstudie informeert over de structuren van de gevelbouwers en de omvang van de markten.

Morriën Consulting uit Gorinchem geeft met het rapport ‘De gevel- en kozijnenmarkt in Nederland’ inzicht in de markt van toeleveranciers en leveranciers. In de uitgebreidste variant onder meer het adressenbestand van alle betrokken partijen. Tevens presenteert het omzetgegevens, verkregen uit marktonderzoek. Het rapport analyseert verder de materialen. De ondoorzichtigheid vormt een beperking bij het trekken van conclusies. Morriën probeerde de gegevens zoveel mogelijk onder één noemer te krijgen door ze kruislings met elkaar te vergelijken en af te zetten tegen uiteenlopende databestanden. Gegevens over de kozijnenmarkt zijn moeilijk te krijgen. Het CBS bijvoorbeeld splitst de importen van kunststof profielen niet uit naar kozijnen of gevelsystemen.

Waarheid

Alle bedrijven in de bedrijfstak Kozijnen zijn voor het onderzoek benaderd. Het verkregen bestand is ontdubbeld, de overblijvers zijn telefonisch ondervraagd.

Morriën leerde dat zij niet altijd overeenkomstig de waarheid antwoorden en soms resultaten aanmerkelijk naar boven afronden. De reden dat het rapport een, volgens de onderzoekers alleszins aanvaardbare, foutmarge kent. Die is zoveel mogelijk gecorrigeerd door kruislingse verbanden te leggen in branches, adressenbestanden en gegevens van de Kamer van Koophandel. In het overzicht ontbreekt de aannemer die als nevenactiviteit in kozijnen doet, mede omdat het adressenbestand daarmee meer dan fors zou toenemen en de telefonisch verkregen gegevens uitermate moeilijk te controleren zijn. Morriën gaat er desondanks van uit dat de aannemer kozijnen veelal bij de fabriek inkoopt. Temeer omdat klanten een afdoende gecertificeerd en gegarandeerd kozijn willen.

De onderzoekers analyseerden de kenmerken van de gevel en benoemden de bijbehorende materialen. Ze onderzochten de desbetreffende markten, gemiddelde omzet, geografische spreiding van de leveranciers en hun productportefeuille. Bedrijven kunnen met deze marktinformatie hun positie op de markt bepalen en een schatting maken van de concurrentie. Uit de gegevens is bijvoorbeeld ook de omvang van bedrijven af te leiden. Zo telt Friesland 45 wederverkopers van kozijnen in een gebied met 258.000 woningen. De regio Den Haag telt 426.000 woningen waarvoor 37 dealers gereedstaan.

Ondernemers kunnen met behulp van de gegevens ook afwegen op welke markt(en) ze zich de komende jaren moeten richten om een bepaald rendement te behalen.

Beweging

In het verlengde daarvan kunnen bedrijven met dit rapport kandidaten zoeken voor overname om hun markt te verbreden. Het onderzoek leerde dat de markt, mede door overnames, wat in beweging is. Het algehele beeld toont evenwel redelijke stabiliteit.

Verdringing in de bestaande markt is in beginsel altijd mogelijk. Daardoor bederft echter veelal de prijs en als gevolg daarvan de kwaliteit. De productie voor nieuwbouw verschuift naar renovatie. Het gaat vooral om kleinschaliger renovatie omdat grootschalige vernieuwbouw wat afneemt. Heel veel kleine(re) bedrijven profiteren in de visie van Morriën van de kleinschalige renovatie.

Reageer op dit artikel