nieuws

Provincie Gelderland wil praten met boze zandwinners na sluiten Watergoed

bouwbreed

De provincie Gelderland is bereid tot ‘constructief’ overleg met de zandwinners over de schade die deze bedrijven lijden door het schrappen van de grote zandwinlocatie Watergoed bij Maasbommel. Gedeputeerde Boxem verklaarde gisteren in te gaan op een verzoek hiertoe van Nederzand BV, de organisatie waarbinnen de bedrijven samenwerken.

De zandwinners staan op het punt een civiele procedure te beginnen tegen de provincie. In afwachting van het overleg hebben ze die opgeschort. Doel van de zandwinners is volgens directeur Van Megen van Nederzand niet het binnenslepen van een groot bedrag aan geld. “We hebben liever compensatie in de vorm van zand. We willen aan het werk blijven”.

Na 18 jaar touwtrekken heeft Gelderland een streep gezet door Watergoed en daarmee door de winning van 36 miljoen ton beton- en metselzand. De negen betrokken zandwinbedrijven zagen daarmee de garantie op 12 tot 15 jaar werk in lucht opgaan. Het provinciebestuur kiest nu voor alternatieve winlocaties, met name in de uiterwaarden. De zandwinners menen echter dat Gelderland al verplichtingen is aangegaan. Gedeputeerde Boxem wil hierop, vooruitlopend op het overleg, niet ingaan.

Watergoed is gezien de omvang landelijk van belang. Twee weken geleden nog maakte het kabinet duidelijk dat meer bouwzand moet worden geïmporteerd als gevolg van dreigende tekorten. Daarbij wordt er van uitgegaan dat de provincies hun taakstellingen halen die zijn opgelegd tot 2008 en die goed zijn voor 143 miljoen ton beton- en metselzand.

Het is echter niet waarschijnlijk dat de provincies die hoeveelheid echt halen. Hoewel Gelderland beweert dat de alternatieve locaties Watergoed kunnen compenseren heeft Nederzand BV middels een onderzoek van het ingenieursbureau Witteveen en Bos een gat van 14 miljoen ton in die berekeningen geschoten. Ook in andere provincies loopt de zandwinning minder soepel dan gewenst. In Limburg heeft de hernieuwde discussie over de Grensmaas de winning van 15 miljoen ton bouwzand onzeker gemaakt.

Het Rijk kan dergelijke tegenvallers niet hebben. Het kabinet becijferde twee weken geleden nog dat tot 2008 239 miljoen ton zand nodig is voor de bouwproductie in Nederland. Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat heeft dan ook een officieel bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van Gelderland om Watergoed te schrappen. Ook de zandwinners zijn in beroep gegaan.

Gisteren diende op het provinciehuis in Arnhem de hoorzitting. Voorafgaand boden de zandwinners commissaris van de koningin Kamminga en gedeputeerde Boxem een struisvogel aan. Nederzand-directeur Van Megen vroeg hen de kop niet in het zand te steken, maar juist de goede eigenschappen van de struisvogel symbool te laten staan voor de Gelderse zandpolitiek: zorgzaamheid en snelheid.

Reageer op dit artikel