nieuws

Proef pps vertraagt verdubbeling N31

bouwbreed

De verdubbeling van de N31 tussen Leeuwarden en Nijega is met zo’n twee jaar vertraagd. Dit komt doordat Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland niet zelf het bestek maakt waarop kan worden ingeschreven, maar dat de wegenbouwers zelf met een voorstel moeten komen in het kader van een pps-constructie.

Het gaat om een pilotproject voor deze nieuwe manier van werken. De verdubbeling zou aanvankelijk dit jaar starten. In 2003 zou het weggedeelte dan klaar zijn. Dat gaat niet lukken, stelt woordvoerder D. Hartmans van rijkswaterstaat. “De voorbereidingen voor deze manier van aanbesteden nemen meer tijd in beslag dan was verwacht.” Rijkswaterstaat werkt aan een programma van eisen waaraan de bestekken moeten voldoen. “De contracten worden op z’n vroegst eind volgend jaar getekend.”

Het is minister Netelenbos geweest die heeft bepaald dat de verdubbeling van de N31 via een pps-constructie wordt aanbesteed. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat denkt dat aannemers daardoor met creatievere, kostenbesparende oplossingen zullen komen, waardoor met hetzelfde geld meer kan worden gedaan. De provincie Friesland en de betrokken gemeenten zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Zij zijn niet blij met de vertraging.

Het werk aan de N31 tussen de Friese hoofdstad en Nijega behelst niet alleen het verdubbelen van de rijbaan maar ook het realiseren van een aquaduct over het Langdeel en een de bouw van een brug bij Fonejacht. Rijkswaterstaat besteedt ook het onderhoud en beheer van de weg uit.

Reageer op dit artikel