nieuws

Meer studentenhuizen nodig in Amsterdam en Utrecht

bouwbreed

In Amsterdam en Utrecht bestaat een structureel tekort aan studentenhuizen. In Den Haag, Eindhoven en Haarlem ontstaat alleen aan het begin van het studiejaar een piekprobleem. Vooral nieuwbouwprojecten die een verhuisketen op gang brengen, zijn een oplossing voor het probleem.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek dat staatssecretaris Remkes van VROM gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De studie in Arnhem, Delft, Den Haag, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Tilburg heeft geen grote knelpunten opgeleverd.

Het onderzoek moest antwoord geven op de vraag of de kamernood bij studenten een structureel probleem is of slechts een tijdelijk verschijnsel aan het begin van het studiejaar.

De oplossing zoeken de onderzoekers vooral in meer nieuwbouwprojecten, maar niet speciaal voor studenten. Zij pleiten voor het op gang brengen van een verhuisketen op de gehele woningmarkt waardoor ook meer woonruimte voor studenten vrij komt.

Staatssecretaris Remkes schrijft in een reactie dat hij het eens is met de onderzoekers dat vooral de uitvoering van de nieuwbouwprogramma’s het beste middel is om de doorstroming van goedkope naar duurdere woningen te versterken.

Ombouwen

Op gespannen woningmarkten, zoals Amsterdam en Utrecht, zal dit proces nog wel een aantal jaren duren. Nieuwbouw van studentenhuisvesting als oplossing voor de korte termijn vindt Remkes geen goed plan, omdat het zeer de vraag is of deze huisvesting op den duur bij een verdergaande ontspanning op de woningmarkt nog goed verhuurbaar blijft. Als hiervoor toch wordt gekozen, moeten de complexen zo worden ontworpen dat ze makkelijk tot zelfstandige woningen kunnen worden omgebouwd.

Reageer op dit artikel