nieuws

Meer bouwen voor ouderen en gehandicapten

bouwbreed

Ouderen, lichamelijk- en verstandelijk gehandicapten en (ex)psychiatrische patiënten moeten vaker zelfstandig kunnen wonen. De staatssecretarissen Vliegenthart (Volksgezondheid) en Remkes (Volkshuisvesting) hebben er een plan voor gepresenteerd.

Zij willen dat gemeenten in hun planologisch beleid beter rekening houden met mensen die nog best zelfstandig kunnen wonen, als hun huis maar is aangepast of als zij hulp krijgen van buitenaf. Zorgaanbieders, welzijnsinstellingen en woningcorporaties worden gestimuleerd om samen nieuwe initiatieven te nemen. Volgens Remkes ontbreekt het vooral in nieuwbouwwijken (Vinex) aan initiatieven om woningen te bouwen die ook geschikt zijn voor ouderen of gehandicapten. Dat is volgens de bewindsman een eenvoudigere manier om aan passende woningen te komen dan via ingewikkelde ombouwprojecten. De staatssecretaris kijkt er de gemeenten op aan.

Remkes kondigde aan dat er over tien jaar ruim 100.000 extra woningen geschikt moeten zijn voor 65-plussers of mensen met een handicap. Het gaat veelal om huizen zonder drempels, aangepaste deuren en balkons en eventueel een lift. Hiervoor was al 130 miljoen gulden beschikbaar voor een periode van drie jaar. In 2001 en 2002 komt daar nog eens 30 miljoen bij, zo staat in de brief Wonen en zorg op maat, die Remkes en Vliegenthart maandag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De overheid probeert al enige tijd om mensen langer zelfstandig te laten wonen. Ouderen hoeven niet altijd naar een verzorgingshuis. Zij kunnen vaak ook thuis blijven wonen als hun woning wordt aangepast en zij hulp aan huis krijgen. Dit geldt ook voor gehandicapten en psychiatrische patiënten. Remkes wil binnenkort afspraken maken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de koepel van de woningcorporaties Aedes over de combinatie wonen en zorg.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels