nieuws

Marseille dankzij de TGV weer ‘en vogue’

bouwbreed

Marseille leeft weer. Nieuwe investeerders vestigen zich in de havenstad, de werkloosheid daalt en er hebben nog nooit zoveel hijskranen gestaan. De economische bloei is voor een groot deel te danken aan de komst van de hogesnelheidstrein, de TGV.

Tot nu toe reed de TGV met een slakkengangetje over reeds bestaand spoor van Valence naar Marseille maar nu gaat de vaart erin. De hogesnelheidstrein overbrugt de meer dan duizend kilometer tussen Parijs en Marseille voortaan in iets meer dan drie uur. En daarmee wordt de reistijd tussen Parijs en Frankrijks tweede stad met meer dan anderhalf uur teruggebracht.

De Franse spoorwegen rekenen jaarlijks op zo’n zes miljoen reizigers en de eerste vooruitzichten zijn positief: de komende weekenden is er bijna geen plaatsje meer te krijgen op het traject. De TGV kaapt met name reizigers bij de Franse luchtvaartmaatschappijen weg; de reistijden van deur tot deur verschillen immers nauwelijks nog van elkaar. Air France verwacht dan ook ongeveer een kwart van de passagiers op één van haar drukste lijnen te verliezen.

Compromissen

Ook op de trajecten Lyon-Marseille en Lyon-Montpellier wordt een aanmerkelijke tijdwinst geboekt. De reistijden bedragen nu nog maar anderhalf uur en daarmee wordt het mogelijk om in één stad te wonen en in een andere te werken.

De regio Rhone-Alpes hoopt dan ook dat de TGV voor een nieuwe regionale economische dynamiek zal zorgen. Bovendien krijgen de drie steden binnenkort rechtstreekse TGV-verbindingen met Brussel en Londen.

Tot de aanleg van het traject Valence-Marseille werd meer dan twaalf jaar geleden besloten. De nieuwe HST-lijn heeft een lengte van 250 kilometer en is het resultaat van compromissen tussen de Franse spoorwegen, grondeigenaren en lokale overheden. De grondonteigeningsprocedures hebben jaren in beslag genomen, evenals de debatten over de aanleg van de lijn door natuurgebieden en overstroombare zones langs de Rhone.

Het resultaat is dat er vijfhonderd bouwwerken zijn verrezen, uiteenlopend van dijken tot indrukwekkende kunstwerken als viaducten. De totale kosten bedragen dan ook niet minder dan acht miljard gulden.

Het station Saint Charles van Marseille is grondig gerenoveerd en Valence, Avignon en Aix-en-Provence hebben geheel nieuwe stations gekregen. De spoorbaan kruist vier keer de Rhone, drie maal de Durance en één maal het Rhone-kanaal. Ook moest er een HST-knooppunt met fly-over worden aangelegd voor de aftakking naar Montpellier.

Maar het meest in het oog springende kunstwerk is wel het Ventabren-viaduct, ten noordwesten van Aix-en-Provence. Dit viaduct heeft een lengte van bijna twee kilometer en is ontworpen door architect Charles Lavigne. De spoorbrug over de autoweg naar Avignon heeft de vorm van een gigantische horizontale halve boog en steunt op 36 pijlers.

Marseille was als havenstad meer op de Middellandse Zee gericht dan op het binnenland. En met de afnemende havenactiviteiten werd ook de rest van de stad mee het economische slop ingesleurd.

Leefklimaat

Maar met het oog op de komst van de hogesnelheidstrein en het aangename leefklimaat heeft een groot aantal bedrijven besloten zich in de havenstad aan de Middellandse Zee te vestigen.

Marseille is in trek bij jonge IT-ondernemingen en telecommunicatiebedrijven. Zo bereiken bijvoorbeeld de onderzeese telefoonkabels van France Telecom hier vanuit de Verenigde Staten het Europese continent.

Het zuiden trekt inmiddels meer investeerders dan de regio Parijs. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de werkloosheid in de havenstad is gedaald. Zat twee jaar geleden nog 23 procent van de beroepsbevolking zonder werk, nu is dat 17 procent. Dankzij de economische opleving is er ook weer geld beschikbaar voor renovatie van de binnenstad en krijgen oude fabrieken, die jarenlang hebben leeggestaan, weer een nieuwe bestemming. Zo zijn ook de imposante pakhuizen aan de haven weer opgeknapt en omgetoverd tot een kantoorgebouw van zesduizend vierkante meter.

Vastgoed

Het gaat de vastgoedsector nu dan ook voor de wind.

Appartementen met uitzicht over zee zijn bijna niet meer te krijgen en de prijzen van woningen zijn de afgelopen twee jaar met twintig procent gestegen. In sommige wijken zijn de prijzen zelfs verzevenvoudigd.

Ook in andere zuidelijke TGV-steden overtreft de vraag het aanbod. Er ligt nu 1500 kilometer TGV-spoor in Frankrijk en over vijftien jaar moet dat zijn verdubbeld. Dan moet het ook mogelijk zijn vanuit Parijs op hoge snelheid over het spoor naar Barcelona, Straatsburg en Turijn te reizen.

Sinds de komst van de TGV ligt de havenstad Marseille op nog maar drie uur gaans van Parijs.

Reageer op dit artikel