nieuws

Koper heeft half miljoen over voor volgend huis

bouwbreed

Kopers zijn bereid bijna een half miljoen gulden op tafel te leggen voor een volgend huis. Nog steeds is de koper op zoek naar meer ruimte, sfeer en kwaliteit. Tegelijk voorspellen de projectontwikkelaars een tweedeling van de woningmarkt onder druk van vrije kavels.

Dat blijkt uit de woonenquête ‘Huizenkopers in profiel’ van de vereniging voor projectontwikkelaars NVB en een brief die voorzitter Van Harssel naar aanleiding daarvan aan staatssecretaris Remkes (volkshuisvesting) heeft gestuurd. Voor het onderzoek zijn vorig jaar drieduizend huishoudens met een inkomen vanaf modaal ondervraagd.

Zo’n 19 procent van de ondervraagden heeft concrete verhuisplannen en nog eens 22 procent droomt van een ander huis. Het percentage ‘dromers’ is onder invloed van de oplopende woningschaarste sterk gekrompen.Maar nog altijd is 1,8 miljoen huishoudens geïnteresseerd in een ander huis.

Bijna driekwart heeft zijn zinnen gezet op een andere koopwoning en slechts 8 procent prefereert een andere huurwoning. Negen van de tien huizenkopers geven de voorkeur aan een eengezinswoning boven een flat.

Ideaal

Nederlandse woningzoekers zijn ook bereid steeds meer te investeren in een huis. Bijna de helft zoekt bewust een huis vanaf 500.000 gulden. Een op de tien is zelfs bereid meer dan 750.000 gulden te betalen. Waarbij de onderzoekers tot hun verrassing constateren dat de prijs geen keihard besliscriterium is en dat kopers vele tienduizenden guldens extra betalen als daar een ‘ideaalwoning’ tegenover staat.

De NVB nuanceert zelf in een toelichting dat de uitkomsten van het onderzoek op dit moment iets minder rooskleurig zouden uitpakken. Mensen reageren voorzichtiger onder invloed van de MKZ-crisis en de dreigende economische recessie. Toch geloven de projectontwikkelaars niet inb een radicaal ander vraagpatroon, mede omdat kopers een dik gevulde portemonnee hebben.

Van Harssel is bang dat een tweedeling zal ontstaan op de Nederlandse woningbouwmarkt onder invloed van de 33 procent vrije kavels die staatssecretaris Remkes via de grondpolitiek wil afdwingen. “Een situatie op de ene deelmarkt waarbij ‘alles mag’ en waar de vrije kavelbouwer 100 procent vrijheid heeft en de andere deelmarkt waar ‘de tucht’ van de lokale politiek verhindert dat óók ontwikkelaars alert en flexibel op de nieuwe woonwensen kunnen inspelen”, schrijft de voorzitter in zijn brief aan Remkes.

Hij pleit dan ook voor meer ruimte voor ontwikkelaars bij de invulling van bouwprogramma’s. Gemeenten hebben de regierol in handen en stellen in principe de woningbouwprogramma’s vast inclusief harde voorschriften over verkoopprijzen en kavelgrootte.

In de huidige nieuwbouwplannen is nog steeds veel ruimte voor rijtjes en appartementen. Daarnaast bestaat de basis van de bestaande voorraad uit relatief veel doorsnee tussenwoningen en kleine driekamerflats. Doorstroming komt slecht op gang, omdat relatief weinig huizen in het dure segment worden gebouwd. Uit het onderzoek blijkt dat vooral bewoners in de Randstad vaak ontevreden zijn over de eigen woning.

Volgens de NVB is dat de grootste rem op de woningmarkt. “Ten gevolge hiervan neemt met de dag het risico op ‘ongelukken’ in de woningmarkt toe. Populaire woningen zullen daardoor op korte termijn geconfronteerd blijven met bovengemiddelde prijsstijgingen op de bestaande markt”, voorspelt van Harssel.

Reageer op dit artikel