nieuws

Kamer bepleit hoger tempo bij bouwheffing

bouwbreed

De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet meer werk maakt van de mogelijke invoering van een bouwheffing, een bedrag dat projectontwikkelaars moeten betalen als zij open gebieden willen bebouwen.

De heffing moet voorkomen dat de steeds schaarsere open ruimte te makkelijk wordt gebruikt voor woningbouw. Het kabinet presenteert dit najaar een onderzoek naar de mogelijkheid van zo’n ‘openruimteheffing’. Vervolgens komen er misschien experimenten.

De fracties van PvdA, D66, GroenLinks, SP en ChristenUnie willen echter dat minister Pronk (VROM) tegelijkertijd een wetsvoorstel maakt. Dat kan direct worden ingediend als onderzoek en experimenten positief uitvallen. De tijdwinst kan oplopen tot een jaar. PvdA en ChristenUnie dienen hierover vandaag een motie in. De drie andere fracties hebben hun steun toegezegd.

Eind mei vroeg de PvdA om een bouwheffing van 25 gulden per vierkante meter. D66 en GroenLinks vonden dat bedrag veel te laag, de ChristenUnie meende dat de PvdA te hard van stapel liep. Ook minister Pronk, zelf voorstander van de heffing, maande PvdA-kamerlid Depla tot meer bescheidenheid.

Depla heeft zijn zegeningen geteld, zegt hij. De uitspraak van de Kamer maakt volgens hem duidelijk dat Pronk voortvarend aan de slag moet. Een nieuw kabinet kan er dan mee verder.

Reageer op dit artikel