nieuws

Invoering euro kickstarter voor bouwen op de Europese markt

bouwbreed

Grenzen vervagen, maar de bouwsector blijft liever dicht bij huis. Volgens Paul Kleijne kunnen bouwbedrijven zich over de grenzen ontwikkelen door buitenlandse samenwerkingsverbanden.

De ontwikkelingen in het Europa van het afgelopen decennium, en zelfs de afgelopen paar maanden, zouden gekoppeld aan de veranderingen die de euro gaat veroorzaken, nu eindelijk eens belangrijke kickstarters moeten zijn van nieuwe en noodzakelijke strategiewijzigingen binnen het Nederlandse bouwbedrijf.

De Europese markt van bijna 400 miljoen consumenten, die alleen maar groter wordt als nieuwe landen zich voor het EU-lidmaatschap blijven aanmelden, is klaar voor iedereen, ook voor de kleine en middelgrote spelers. Bouwen buiten de platgetreden binnenlandse paden loont. De vaderlandse concurrentie wordt groter en grimmiger. Bovendien zal de koek in Nederland niet drastisch veel groter worden, en het aansnijden gebeurt steeds weer op het scherp van de snede.

Het wordt tijd om de blik op al het lekkers van de buren te richten. Bedrijven in de Nederlandse bouwsector blijven echter liever dicht bij huis.

Euro

De euro gaat voor de gehele Europese Unie (EU) op economisch vlak deuren openen.

Valutarisico’s binnen het eurogebied verdwijnen, transactiekosten gaan omlaag. Prijzen worden transparanter, hetgeen leidt tot prijsverlagingen onder invloed van toenemende concurrentie. Op de rentestand heeft het eveneens een gunstige uitwerking, die zal lager en stabieler worden. De markt van toekomstige opdrachtgevers wordt in één klap vele malen groter. Deze veranderingen zijn al sinds begin 1999 merkbaar, en nemen substantieel toe als volgend jaar ook de harde munt zijn intrede doet bij bedrijven en burgers. Voor de slimme ondernemer betekent dat meer markten, meer kansen, met meer gemak bereikbaar.

Dus ook voor de bouwbranche, zou men zeggen, die als rentegevoelige sector toch bij uitstek garen kan spinnen bij een lage en stabiele rentestand door heel Europa. De invloed van ‘Europa’ op de bouwnijverheid is gering is. De focus van menig bouwbedrijf, een enkele grotere speler uitgezonderd, is nationaal gericht, vaak zelfs regionaal, en dus valt nauwelijks te profiteren van de voordelen van het grote Europa. Als echter de stap – over de grens – zou worden gezet, komen deze firma’s ongetwijfeld met de genoemde pluspunten van de nieuwe Europese economie in aanraking. Om vervolgens los te komen van de letterlijk in Nederland achterblijvende concurrentie.

Bouwen

De bouwproductie in Europa blijft groeien. Weliswaar vlakt de groei wat af in vergelijking met de vorige jaren, toch handhaaft zich de stijgende lijn in bouwvolume.

Een deel van dit volume wordt geïnitieerd door publiekrechtelijke organen, die volgens de richtlijnen van 1992 in een aantal gevallen Europees moeten aanbesteden. Afgezien nog van de vraag of dit in alle gevallen ook – op basis van deze regelgeving – gebeurt, lijkt het sommige Europese overheidsdiensten lagere prijzen te hebben opgeleverd, maar leeft niet het idee dat hele volksstammen bouwbedrijven op klussen in het buitenland zijn gaan inschrijven.

Marktverkenningen zijn niet bekend geworden vanwege het onverdeelde succes dat het zou hebben opgeleverd. Wel door hinderlijke lokale wet- en regelgeving, technische mankementen, schadeposten en megaclaims, die vervolgens vermeende trendvolgers de stuipen op het lijf joegen. Het bleek lastig in onbekende markten bouwprojecten te realiseren.

Het lijkt dus meer voor de hand te liggen om buitenlandse samenwerkingsverbanden aan te gaan, teneinde lokale aansluiting te krijgen, en zodoende marktpositie te verbeteren. De bedrijven die dit in het recente verleden hebben aangedurfd, zijn in Nederland op de vingers van één, misschien twee handen te tellen.

Ing.mr. P.J. Kleijne, werkzaam bij Netherlands Foreign Investment Agency te Chicago, Verenigde Staten.

Reageer op dit artikel