nieuws

Gevecht om prijzen van IJburg-huizen

bouwbreed

De gemeente Amsterdam is begonnen aan een gevecht met de bouwconsortia van IJburg over de prijs van de toekomstige koopwoningen. De sociaal-democratische wethouder Duco Stadig wil niet alleen voorzien in woningen voor de allerrijksten en dreigt met het inschakelen van een andere ontwikkelaar. Dat lijkt alleen makkelijker gezegd, dan gedaan. Bert Pots vraagt zich af of dat wel verstandig is.

Bij het besluit tot de aanleg van IJburg legde de gemeente vast dat veertig procent van de koopwoningen betaalbaar moet zijn voor mensen met een middeninkomen tot 85.000 gulden. De betrokken bouwconsortia achten dat door de stijging van de bouwkosten bij lange na niet meer mogelijk. Zij laten zich niet eenvoudigweg opzij schuiven.

Ruim drie jaar geleden sloten de gemeente en de 24 deelnemers aan de bouwconsortia Waterstad, IJ-delta en IJburger Maatschappij een raamovereenkomst voor de bouw van 6700 woningen op het Haveneiland en de Rieteilanden. Bij een geschil hebben partijen zich verplicht dit in eerste aanleg in een bemiddelingsprocedure op te lossen. Van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst kan pas sprake zijn, als vast is komen te staan dat de problemen niet door bemiddeling kunnen worden opgelost.

Tekortschieten

Tweede probleem is dat de gemeente duidelijk zal moeten maken dat de ontwikkelaars tekortschieten.

In de overeenkomst is geen spijkerharde afspraak opgenomen over de toekomstige prijs van de middensegment-woningen. Er is alleen een uitgangspunt: een eengezinswoning mag tussen de 2,5 en 3 ton kosten, gebaseerd op het prijspeil van 1997. Toen al werd de bovengrens gesteld op 650.000 gulden. Verder is de gemeente volgens hetzelfde contract gehouden alles te doen wat noodzakelijk is om de consortia in staat te stellen hun verplichtingen naar behoren na te komen.

Blijft de gemeente op ramkoers, dan staat langdurig juridisch getrouwtrek voor de deur.

Mocht overeenstemming uitblijven en het contract al worden ontbonden, dan is het nog maar de vraag of een andere partij daadwerkelijk in staat zal zijn goedkoper te bouwen. Ook zij ontkomen niet aan de tucht van de markt. Op kosten voor personeel en bouwmaterialen valt niet zomaar te bezuinigen.

Verbreking van de overeenkomst zet ook de verhoudingen in de plaatselijke volkshuisvesting op scherp. In de betrokken bouwconsortia zijn corporaties als Het Oosten, De Dageraad en Zomers Buiten vertegenwoordigd. Zij zijn van groot belang om elders in de stad vernieuwingsoperaties van de grond te krijgen. Sterk verstoorde verhoudingen kunnen dan zeer belemmerend werken.

Onverstandig

Frank Bijdendijk, voorzitter van het Projectbureau Consortia IJburg en directeur van Het Oosten, noemt het dreigement van Stadig uitermate onverstandig. Alleen overleg kan volgens hem de oplossing brengen. Daarbij zal de gemeente zich neer moeten leggen bij de realiteit.

Aan de andere kant: is alle mogelijke informatie over de gestegen bouwkosten in handen van de gemeente gesteld? Wethouder Stadig is tot op heden niet overtuigd van het gelijk van de consortia. Hij krijgt daarbij steun van de vereniging Eigen Huis. Een extra inspanning lijkt daarom op zijn plaats. En anders is de aanmaning van Stadig de prijzen te verlagen zo gek nog niet.

Amsterdam wacht langdurig juridisch getouwtrek

Reageer op dit artikel