nieuws

Europees onderzoek naar onafhankelijkheid Raad van State

bouwbreed

Het Europese Hof voor de Mensenrechten onderzoekt of de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wel onafhankelijk is. Dat bevestigt een woordvoerder van de Raad van State.

De aanleiding voor het onderzoek is een klacht van actiegroepen en omwonenden van de Betuwelijn. Nadat de Raad van State hun bezwaren tegen de aanleg van de lijn had verworpen, stapten ze naar het Europese Hof.

Dat verwierp ook de meeste bezwaren, maar besloot tot nader onderzoek naar de bewering van de tegenstanders van de Betuwelijn dat de Raad van State niet onafhankelijk is.

Volgens de klagers komt dit door de twee verschillende staatsrechtelijke functies van de Raad van State. Het rechtscollege adviseert de regering over wetsvoorstellen, maar is ook de hoogste administratieve rechter in geschillen tussen de overheid en burgers.

Deze dubbelrol van adviseur en rechtspreker is volgens de klagers in strijd met artikel 6 van het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens, dat iedere burger verzekert van rechtspraak door een onpartijdige rechter.

Volgens de woordvoerder van de Raad van State buigt het Europese Hof zich vermoedelijk na de zomer in een zitting over de kwestie.

In 1995 bekritiseerde het Europese Hof al de Luxemburgse Raad van State vanwege de dubbelrol als adviserend en rechtsprekend college. Dat gebeurde naar aanleiding van een zaak die was aangekaart door een coöperatie van boeren. De coöperatie vroeg om terugbetaling van een boete wegens het produceren van te veel melk. Vier van de vijf staatsraden die deze zaak behandelden, waren echter ook betrokken geweest bij het adviseren aan de Luxemburgse regering over de verordening. Op grond daarvan moesten de boeren de superheffing betalen.

De coöperatie legde de zaak voor aan het Europese Hof. Dat oordeelde dat er sprake was van een structureel gebrek aan onpartijdigheid in deze zaak.

Reageer op dit artikel