nieuws

Doetinchem bouwt met inwoners duurzame stad

bouwbreed Premium

Doetinchem wil vooruitstrevend zijn. Op het gebied van duurzaam en ecologisch bouwen legt de gemeente de lat vrij hoog. In de nieuwe wijk Wijnbergen, waar duizend woningen zijn gepland, zal daar in het eerste deelplan aandacht aan worden besteed. De gemeente wil de wijk inrichten in overleg met de toekomstige bewoners. Wethouder J. Keukenkamp hecht veel waarde aan het interactieve proces: “Ik onderschrijf volledig de nota van Remkes met betrekking tot het particuliere opdrachtgeverschap. Bewoners moeten in staat zijn hun maximale gevoel van woongenot te vertalen naar hun wensen.”

De gemeente verkoopt relatief veel vrije kavels: circa 20 procent in nieuwbouwwijken. Zoals bekend streeft staatssecretaris Remkes naar 30 procent van het totale aantal nieuwbouwkavels. “We willen ons percentage ook opkrikken”, zegt Keukenkamp. “Wat dat betreft daag ik aannemers en projectontwikkelaars uit om die handschoen op te pakken. Ik heb het gevoel dat ik daar goede afspraken over kan maken.”

De ambities van de gemeente Doetinchem richten zich op drie facetten: de centrumfunctie, kwaliteit van de voorzieningen en de leefbaarheid voor de bewoners. In de periode 2000-2015 zal Doetinchem circa 4500 woningen bouwen. De uitbreidingslocaties liggen ten zuidwesten van de stad, in Dichteren en Wijnbergen. Ook zal een aanzienlijk deel van de woningbouw plaatsvinden binnen de bebouwde kom. Bijvoorbeeld op een oud industrieterrein tussen het NS-station en het centrum. Deze buurt, Hamburgerbroek, biedt ruimtelijk gezien mogelijkheden om openbaar vervoer, wonen, werken en voorzieningen te bundelen.

Als centrumgemeente in de regio wil Doetinchem de rol van economische aanjager graag op zich nemen. Tot 2015 dient circa 120 hectare bedrijventerrein te worden ontwikkeld. De planning van een regionaal bedrijventerrein aan de A15 is wat dat betreft koren op de molen van de gemeente. Dit bedrijventerrein sluit naadloos aan op de ecologische nieuwbouwwijk Wijnbergen. Hamburgerbroek wordt de belangrijkste kantorenlocatie, op een steenworp afstand van het NS-station en de binnenstad.

Kwaliteit wordt met een grote K geschreven in Hamburgerbroek, een van de belangrijkste stedenbouwkundige projecten van de gemeente. Op dit moment is het gebied van 26 hectare een doorn in het oog van velen met zijn verloederde fabrieksgebouwen en slordige ruimtelijke structuur. Een ander belangrijk binnenstedelijk project is de herstructurering van het gebied rondom schouwburg Amphion. Het plan omvat nieuw-of verbouw van de schouwburg, een ondergrondse parkeergarage, detailhandel, woningen en een multicultureel gebouw. Architect Ashok Bhalotra heeft er zijn eerste ideeën op losgelaten.

De leefbaarheid in enkele oude woonwijken in Doetinchem staat onder druk. Het aandeel van lage inkomens ligt hoger dan in omliggende gemeenten. Mede daardoor is er minder aandacht voor de leefomgeving in de wijken. Renovatie van enkele wijken staat dan ook hoog op het verlanglijstje. De wijk Oosseld is de eerste wijk die ingrijpend wordt aangepakt. Via sloop, renovatie en verkoop van (huur)woningen wordt een nieuwe woningvoorraad opgebouwd, die moet bijdragen aan een betere leefbaarheid in de wijk. In Oosseld wordt een multifunctionele accommodatie neergezet, ook met het oog op een beter woonmilieu in deze wijk.

Reageer op dit artikel