nieuws

Branchevereniging aan banden

bouwbreed

Brancheorganisaties mogen kwaliteitseisen stellen aan hun leden en ook adviseren over prijsontwikkelingen in de markt. Het is echter verboden concrete percentages te noemen of markten regionaal te verdelen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft gisteren een richtlijn uitgevaardigd over de relatie tussen bedrijven en brancheorganisaties.

De NMa heeft met hiermee geprobeerd duidelijkheid te scheppen voor brancheorganisaties op het gebied van erkenningsregelingen, calculatieregelingen en lidmaatschapsvereisten. Bovendien weten ondernemers wanneer ze bij de NMa kunnen klagen als ‘onredelijke’ eisen worden gesteld. Directeur-generaal Kist overweegt een apart aanspreekpunt op te tuigen voor kleine bedrijven, maar benadrukt dat ook kleine ondernemingen de kartelpolitie goed weten te vinden.

VNI, het orgaan voor installateurs, is in het verleden al op de vingers getikt door de kartelpolitie. De vereniging hanteerde te hoge eisen voor nieuwe leden en stelde bepaalde opleidingen verplicht die alleen via het VNI waren te volgen. VNI is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de NMa.

Ook BouwNed, de federatie van NVOB en VGBouw, heeft in het verleden aangegeven te worstelen met het dilemma dat zij graag eisen aan het lidmaatschap wil stellen om een minimum kwaliteit te waarborgen, wat de NMa niet toestaat. Vooral de afschaffing van de Vestigingswet zorgde ervoor dat brancheverenigingen de neiging hadden hun reglementen aan te scherpen, omdat nu iedereen het bordje aannemer op z’n deur mag spijkeren.

Geschillen

De NMa verbiedt prijsafspraken, marktverdeling en leveringsboycotten. Zo heeft de kappersbranche gisteren een aanwijzing gekregen omdat zij per 1 januari haar leden opriep een prijsverhoging van 5 procent door te voeren, iets wat op grote schaal is gebeurd en waar directeur-generaal Kist de bedrijfstak nu op aanspreekt.

Het is wel toegestaan om een geschillencommissie te koppelen aan het lidmaatschap van een branchevereniging. De NMa bepaalt echter dat ook niet-leden zich mogen aansluiten bij die geschillencommissie. Verder legt de kartelpolitie geen beperkingen op bij het opstellen van vergelijkingsmodellen waarbij een onderneming haar eigen prestaties kan vergelijken met het gemiddelde van de branche.

Datzelfde geldt voor calculatieschema’s opgesteld door een branchevereniging waaruit duidelijk wordt welke posten van belang zijn bij prijsberekeningen. Schema’s waar bedragen of percentages bij de posten zijn opgenomen, mogen echter niet tot doel hebben dat ondernemingen die prijzen en bloc overnemen.

Reageer op dit artikel