nieuws

Bouwvandalisme geen trend maar gegeven

bouwbreed

Opengebroken shovels en kranen, ingegooide ramen, omvergeworpen muren, bouwketen die in vlammen opgaan, graffiti op gevels, gestolen gereedschap. Deze taferelen tref je regelmatig aan op de Nederlandse bouwlocaties. Een gegeven waar je mee moet leren leven en waar de aannemer zelf maatregelen tegen moet nemen, constateert het NVOB na een peiling onder zijn leden.

Het gevolg is dat sommige aannemers zich gaan wapenen door van de bouwput een fort te maken. Anderen schakelen de buurt in.

“Eigenlijk is het diep triest, maar kennelijk is dit normaal vandaag de dag.” B. Busman van Simon Benus BV reageert gefrustreerd op de golf van vernielingen op de bouwlocatie in de stad Groningen waar hij projectleider is. De afgelopen maanden heeft hij heel wat materieelschade in ogenschouw moeten nemen: met verf besmeurde cabines van geforceerde shovels en kranen, kapotte zittingen en vernield bouwgereedschap. Het vermoeden bestaat dat baldadige jongeren de veroorzakers van de ellende zijn. Daders zijn echter nog niet gegrepen, ondanks verscherpt toezicht door politie en buurt.

De situatie in Groningen staat niet op zichzelf. “Vandalisme op de bouwlocatie is een landelijk gegeven”, stelt NVOB-woordvoerder H. Heutink. Alle gewesten van het verbond hebben ermee te maken, al is er geen sprake van een toename van het aantal gevallen. “We kunnen er als bond echter weinig aan doen. Bij structurele gevallen zoals in Groningen, zou het gewestelijk bestuur de politie kunnen benaderen. Maar meer dan verscherpt toezicht houden, kan die ook niet doen.”

Hoewel volgens het NVOB aannemers leren leven met vandalisme, wil dat niet zeggen dat bouwondernemers rustig achterover leunen en de miljoenen guldens aan schade die jaarlijks ontstaat, op de koop toe nemen. “Integendeel. Er worden juist creatieve oplossingen bedacht. Zo heeft een aannemer in Rotterdam bij een project in een wijk met veel drugsoverlast (iedere ochtend was het naaldenruimen) de wijk bij de bouw betrokken door allerlei activiteiten op touw te zetten. Zo ontstond er sociale controle.”

Ook zijn er gevallen waarbij aannemers met omwonenden buurtwachten hebben gevormd. “Berg het materiaal aan het eind van de dag goed op. Hou het gereedschap uit zicht. Dat helpt ook”, geeft Heutink nog als tip mee.

Simon Benus besloot tot drastischer maatregelen. Hekken, prikkeldraad, felle schijnwerpers en camera’s rond de bouwlocatie moeten de vandalen weren. Kostbaar, maar effectief, aldus Busman. “We hebben nu bijna geen overlast meer.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels