nieuws

Blad terreinmodel vastgoed in wijziging

bouwbreed

Het Nederlands Normalisatie-Instituut heeft het ontwerp wijzigingsblad op NEN 3610 uitgegeven. Norm NEN 3610 betreft ‘Terreinmodel Vastgoed – Termen, definities en algemene regels voor de classificatie en codering van de aan het aardoppervlak gerelateerde ruimtelijke objecten’.

Bij de term ‘ruimtelijke objecten’ moet onder andere gedacht worden aan bebouwing, groenvoorzieningen, wegen en rijks-, provincie-, gemeente- en kadastrale grenzen. In het Terreinmodel Vastgoed wordt de vraag beantwoord welke gegevens over ruimtelijke objecten worden uitgewisseld tussen de verschillende gebruikersgroepen. De reden voor dit wijzigingsblad is aansluiting bij het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO) te realiseren. Daarmee wordt namelijk de branche voorzien van een echte standaard. Belanghebbenden kunnen tot 1 augustus commentaar indienen op de inhoud van het ontwerp-wijzigingsblad.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels