nieuws

Amsterdam maant bouwers IJburg

bouwbreed

De gemeente Amsterdam draait de bouwers van IJburg de duimschroeven aan. Als de drie bouwconsortia er niet in slagen voldoende koopwoningen te bouwen voor het middensegment, wordt de samenwerking verbroken.

Het contract voor de bouw van ruim drieduizend woningen op het oostelijke deel van het Haveneiland gaat dan naar een ander, aldus wethouder Stadig van volkshuisvesting. De bouwconsortia verlangen op hun beurt dat Amsterdam alle afspraken gewoon nakomt.

Stadig vecht voor een gevarieerde wijk, waar ook een politieagent of een onderwijzer een woning kunnen kopen. Bij het besluit tot de aanleg van IJburg is afgesproken dat 40 procent van het woningaanbod moet bestaan uit betaalbare koopwoningen tot 420.000 gulden. De consortia Waterstad, IJ-delta en IJburger Maatschappij lieten half mei weten dat door de gestegen bouwkosten een zo omvangrijk middensegment niet meer haalbaar is.

In een brief aan de consortia maakt Stadig duidelijk deze redenering niet te kunnen volgen. Hij gelooft niet dat alleen hogere bouwprijzen de prijzen van de woningen zo opdrijven.”Er bereiken ons van diverse kanten signalen dat de prijzen hoog worden gehouden. We zijn alleen niet bij machte dat te controleren”, aldus de woordvoerder van Stadig. Afgelopen week liet de vereniging Eigen Huis ook al weten twijfels te hebben bij de prijzen voor IJburg.

Nieuwe gegadigden

Inmiddels hebben zich nieuwe gegadigden bij de gemeente gemeld, die zeggen voor de gewenste prijs woningen te kunnen leveren. Namen wil Amsterdam nu niet noemen. Juridisch gezien is er volgens Stadig geen beletsel met andere partijen in zee te gaan. Weliswaar is er een afspraak dat de drie consortia alle 6700 woningen van het Haveneiland en de Rieteilanden bouwen, maar de gemeente kan daar onderuit als de eerste bouwstroom van drieduizend huizen niet volgens afspraak wordt uitgevoerd.

De consortia voerden vrijdag overleg over het dreigement van de gemeente. Volgens F. Bijdendijk, voorzitter van de consortia en directeur van corporatie Het Oosten, bieden de consortia alle mogelijke inzicht in de prijsvorming. Verder kan de gemeente niet zomaar een andere partij inschakelen. Bij wijzigende omstandigheden op de bouwmarkt moeten gemeente en consortia in overleg treden over de prijzen, zo staat in de raamovereenkomst. Naar zijn smaak had Stadig de brief beter niet kunnen schrijven. Overleg zal naar zijn stellige overtuiging een oplossing bieden. Ook de gemeente geeft te kennen met de consortia in gesprek te willen blijven.

In de bouwconsortia hebben zich 24 partijen verenigd, waaronder de corporaties Het Oosten, De Dageraad en Zomers Buiten. Verder zijn ontwikkelaars als Amstelland Ontwikkeling Wonen, Bouwfonds Wonen en ING Vastgoed van de partij. Het is niet voor het eerst dat de gemeente dreigt met het beëindigen van de samenwerking. In 1999 sprak de gemeente ook al dergelijke taal, toen bleek dat de consortia niet bij machte waren goede stedenbouwkundige plannen te maken. Sindsdien is de ontwikkeling van de bouwplannen in handen van gezamenlijke ontwerpteams.

Reageer op dit artikel