nieuws

Almere kan groeien met nog eens 60.000 woningen

bouwbreed Premium

Almere kan tussen 2010 en 2030 nog eens 60.000 woningen bouwen. Dat is de conclusie van de regioverkenning Zuidelijk Flevoland die Gedeputeerde Staten van Flevoland op het provinciehuis in Lelystad presenteerden.

De provincie kreeg van het Rijk opdracht een verkenning uit te voeren naar de groeimogelijkheden. Flevoland acht een groei naar ruim 300.000 inwoners in 2030 goed mogelijk. Wel kost dat zo’n 4000 hectare landbouwgrond.

Om de groei van het aantal inwoners parallel te laten lopen met de werkgelegenheid, wil Flevoland bij Almere 450 hectare bedrijventerrein en enkele honderdduizenden vierkante meter kantoren realiseren. Om de bouwplannen mogelijk te maken wordt verder 1400 hectare waterberging gerealiseerd. Vergroting van de capaciteit van de huidige wegen, de aanleg van de IJmeerlijn, aanleg van de A30, de verbinding A6-A9 en de aanleg van railverbindingen binnen Almere en met Hilversum-Utrecht en Amersfoort zijn ook nodig om de geplande woningbouw mogelijk te maken.

Reageer op dit artikel