nieuws

Acht torens op plek Zwarte Madonna

bouwbreed Premium

Manhattan aan de Turfmarkt. Zo oogt het stedenbouwkundig plan van Richard Meier om acht torens, in hoogte variërend van 90 tot 135 meter, te bouwen in het centrum van Den Haag. In het plan is geen plek meer voor de Zwarte Madonna.

In tegenstelling tot eerdere plannen haalt Meijer toch de gebouwen van zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken als van Justitie neer. De installaties in deze kantoortorens zijn hard aan vervanging toe. Aanvankelijk was het de bedoeling Justitie te huisvesten op de plek van de Zwarte Madonna en Binnenlandse Zaken te renoveren. Maar Meier plaatst ze bij nader inzien allebei op de plek van het omstreden woongebouw.

Meier draait de twee torens bovendien een kwartslag ten opzichte van de huidige situatie. Op die manier zou een betere doorloop ontstaan van het centrum naar de rivierenbuurt.

Datzelfde doet hij met de overige torens op de zogenoemde JuBi-kavel. Daar komen onder andere een hotel, winkels en zo’n vijfhonderd woningen. Dat zijn 130 woningen meer dan de Zwarte Madonna nu telt. Het plan heeft volgens verantwoordelijk wethouder Hilhorst de zegen van de Rijksgebouwendienst, alhoewel Rijksbouwmeester Jo Coenen Hilhorst heeft laten weten dat hij het erg druk en massaal vindt voor die plek.

De investeringen voor het plan bedragen volgens de huidige berekeningen 1,3 miljard gulden. Daarvan is volgens Hilhorst op dit moment 60 miljoen gulden nog niet gedekt. De rest komt voor rekening van het Rijk, dat voor de twee ministeries nieuwe huisvesting krijgt, en projectontwikkelaar MAB, die de zes overige torens voor zijn rekening neemt. Hilhorst verwacht het gat te kunnen verkleinen, zodat het de gemeente uiteindelijk weinig hoeft te kosten.

Vorige week presenteerden twee partijgenoten van de PvdA-wethouder een alternatief plan, dat de Zwarte Madonna optopt met luxe penthouses in een spectaculair staalframe. Door het uitblijven van sloopkosten en extra grondopbrengsten kwamen zij op een positief saldo van 60 miljoen gulden. Hilhorst zei geen mening over het plan te hebben. Wat hem betreft wordt de discussie over de nieuwbouwlocatie niet opnieuw gevoerd en gaat het er alleen om of de raadsleden voor of tegen het huidige plan zijn.

Naar verwachting levert sloop van de Zwarte Madonna en de twee ministeries minstens 130.000 ton sloopafval op. Tweede-Kamerlid I. van Gent (GroenLinks) vroeg gisteren aan staatssecretaris Remkes in hoeverre dat strookt met het duurzaam bouwen waar de Rijksgebouwendienst een warm pleitbezorger van is. Van Gent wil uiterlijk morgen antwoord op haar vraag, aangezien het kabinet vrijdag beslist over de nieuwbouwplannen voor de ministeries. Donderdag 5 juli vergadert de Haagse gemeenteraad over het stedenbouwkundig plan.

De torens van het Haagse ‘Manhattan aan de Turfmarkt’ variëren in hoogte van 90 tot 135 meter.

Reageer op dit artikel