nieuws

‘Aanleg Betuweroute niet oorzaak verzakkingen’

bouwbreed

Het is niet waarschijnlijk dat de bouw van de tunnel voor de Betuweroute de oorzaak is van verzakkingen in Zevenaar, waar zich al vaker problemen met de grondwaterstand hebben voorgedaan.

Dit zei minister Netelenbos (verkeer) gisteren in de Tweede Kamer. Letterlijk verklaarde ze dat ze “niet de indruk heeft dat de bouw van de tunnel oorzaak is”.

Het grondwaterprobleem wordt volgens de minister grondig onderzocht. De projectorganisatie van de Betuweroute en de provincie Gelderland zijn hierbij betrokken. Eind deze week moet duidelijk zijn wat er aan de hand is.

Netelenbos plaatste haar opmerkingen in een debatje over dubbelgebruik van de Betuweroute. De kamerleden Giskes (D66) en Feenstra (PvdA) dienden een motie in die ervoor moet zorgen dat de mogelijkheid open blijft dat behalve treinen straks ook andere voertuigen gebruik maken van de goederenspoorlijn van Rotterdam naar Duitsland. Netelenbos verklaarde zich bereid het medegebruik van de spoorlijn mogelijk te maken onder de voorwaarden dat het bedrijfsleven de extra kosten voor zijn rekening neemt en er geen vertraging ontstaat. De minister is niet bereid ook maar een gulden bij te dragen aan bijvoorbeeld langere dwarsliggers, waarop later een rijbaan kan worden gemonteerd. Hoogleraar Evers van de TU Delft heeft dit bepleit. De kosten voor de dwarsliggers zouden 44 miljoen gulden bedragen.

Netelenbos stelde dat ze de grootst mogelijke moeite heeft om de Betuweroute te realiseren binnen het beschikbare budget van rond 10 miljard gulden en binnen de beschikbare tijd. De spoorlijn moet eind 2005 klaar zijn.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels