nieuws

Zandwinners kopen winput Oostermeer

bouwbreed

Vier zandwinexploitanten (Oosterhoff-Holman, Koninklijke Wegenbouw Stevin, De Vries & Van de Wiel BV en Fernhout) hebben de kalkzandsteenfabriek Bergummermeer met bijbehorende zandwinput in Oostermeer (Eastermar) gekocht.

Met de aankoop is een bedrag van 6,5 miljoen gemoeid. Het gaat de zandwinners om de winput die nog tot 2010 mag worden gebruikt.

Door het rijksbeleid om ernaar te streven zand uit zee te winnen, zijn zandwinputten op het vaste land schaars. De vier zandexploitanten hebben gezamenlijk een flink deel van de zandhandel in handen wat hen deed besluiten de winput te kopen. “Zie het als een versterking van onze marktpositie”, legt H. Beerda van Oosterhoff-Holman namens het consortium uit.

De aankoop heeft tot gevolg dat de kalkzandsteenfabriek volgende week de deuren sluit. “De fabriek past niet in onze bedrijfsstrategie”, aldus Beerda. Voor de bijna dertig medewerkers is een afvloeiingsregeling opgesteld. Het gros van hen heeft elders al een baan gevonden. Voor de resterende werknemers zijn partijen nog in de slag met een outplacementbureau.

Reageer op dit artikel