nieuws

Wao’ers doen het goed als bouwkundig tekenaar

bouwbreed Premium

Wat is het verbindende element tussen een timmerman in de wao en de directeur van een architectenbureau? Het lijkt de inleiding tot een studentengrap, maar de clou is allerminst lollig. De timmerman kan geen baan vinden, de architect geen personeel. Bouwkundig ingenieursbureau Tri Di Care in Enschede vond de oplossing. Het schoolde tachtig bouwkundige wao’ers tot CAD-tekenaar. Ze vonden allemaal werk. Het pilotproject krijgt een landelijk vervolg.

“Weet je”, zegt Ruud Hoemakers, directeur van Tri Di Care, “ik ben eraan begonnen om zelf personeel te vinden. En nu is de pilot afgelopen en heb ik alles bij elkaar vier nieuwe mensen aangenomen. De rest is uitgevlogen. Bedankt voor de moeite. Doei! Ik had er zonder moeite vijftig kunnen plaatsen.”

Hij kan erom lachen, maar een tweede keer zal het hem niet overkomen. “Ik betaal nu leergeld. Geeft niks. Ik neem een clausule op dat een werkgever die mijn personeel overneemt, de kosten die ik voor hun opleiding heb gemaakt moet betalen.”

Afhaken

Bouwkundig ingenieursbureau Tri Di Care is gespecialiseerd in het detacheren van bouwkundige tekenaars en ontwerpers. Het werkt met twee- en driedimensionaal bouwkundig CAD (Computer Aided Design). Vorig jaar begon het in samenwerking met onder meer het GAK, het Sociaal Fonds Bouwnijverheid en het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen een werkgelegenheidsproject om wao’ers met een bouwkundige achtergrond op te leiden tot CAD tekenaar.

Dit beroep wordt doorgaans uitgeoefend door mts’ers en hts’ers. De praktijk leert dat zij binnen relatief korte tijd weer afhaken omdat ze toch liever iets anders doen. “Mts’ers houden het gemiddeld drie jaar vol en hts’ers anderhalf.”

Graag aan de slag

Met die wetenschap in zijn achterhoofd, besloten Hoemakers en zijn rechterhand Gert van Faassen gehandicapte timmerlieden en metselaars te benaderen. Zij kunnen tekening lezen en hebben bouwkundige kennis. Meestal willen ze graag aan de slag, maar zijn ze niet meer in staat hun oude beroep uit te oefenen. Een groep die zich daarom goed leent voor omscholing. “Ik schat dat ongeveer 80 procent van deze mensen bouwkundig tekenaar zal blijven. De overigen zullen doorstromen naar andere banen zoals werkvoorbereider en calculator.”

Geschikt

Niet iedereen wordt zonder meer toegelaten tot het project. Eerst wordt onderzocht of de kandidaten wel geschikt zijn. Zo ja, dan worden ze gedurende een jaar opgeleid tot bouwkundig tekenaar. “Je moet die mensen heel goed begeleiden”, zegt Van Faassen. “Ze zitten soms al zo’n vijf jaar thuis. Ook is het heel belangrijk dat het thuisfront er achter staat. Het is voor de cursisten echt een heel zware opgave. Daar moeten we ons petje voor afnemen. zeker als we bedenken dat er van de veertig mensen die er aan begonnen slechts één is afgehaakt.”

Afremmen

De scholing vind plaats bij Tri Di Care. De leerlingen worden twintig uur per week begeleid door een docent en krijgen daarnaast de gelegenheid om zelf wegwijs te worden met de computerprogramma’s. “Soms zijn ze zo enthousiast, dat de docent ze moet afremmen”, vertelt Hoemakers. “Er zitten er tussen die thuis ook nog eens tot een uur of twee ’s nachts achter de computer kruipen en dat is een beetje veel van het goede.”

Praktisch

Na een jaar zijn de cursisten wat bouwkundig tekenen betreft opgeleid tot ongeveer het tweede of derde jaar van de mts. “Ze zijn dan aankomend tekenaar. Hoe lang het duurt voordat iemand volleerd tekenaar is, verschilt per persoon.” De belangstelling voor de gediplomeerden is erg groot. Hoemakers: “Alleen al bij architectenbureaus zijn er een kleine twaalfhonderd bouwkundig tekenaars nodig. De helft van de cursisten is daar terechtgekomen. Er is behoefte aan praktisch opgeleide mensen.”

Het project krijgt een landelijk vervolg. Dit jaar beginnen in diverse regio’s tachtig wao’ers met de opleiding. Als de vraag groot blijft, worden de komende jaren nog eens vijfhonderd mensen geschoold tot CAD-tekenaar.

‘Voor de cursisten bestaat enorm veel belangstelling’

Reageer op dit artikel