nieuws

Vlaanderen pleit voor diepere geul naar Antwerpen

bouwbreed

De vier regeringspartijen in het Vlaamse parlement en de christelijke oppositie (CVP) hebben er bij de Vlaamse gewestregering op aangedrongen zich er tegenover de Nederlandse overheid sterk voor te maken voor verdere verdieping van de vaargeul in de Westerschelde tot bij alle getijden ten minste 12,8 meter. Nu is die 12,2 meter, terwijl het verdrag uit 1995 voorziet in 11,6 meter.

De Vlaamse liberalen (VLD), socialisten (SP), groenen (Agalev) en nationalisten (Volksunie) en CVP willen ook dat er – vooraleer wordt begonnen met de eigenlijke graafwerkzaamheden – strenge veiligheidsmaatregelen worden genomen die de risico’s op overstromingen moeten beperken. Ook vragen ze uitgebreide maatregelen voor het behoud en herstel van het natuurlijke landschap.

Verdieping tot 12,8 meter betekent in de praktijk een vaargeul die tot 13,1 meter wordt uitgegraven. Dit om te voorkomen dat de grote containerschepen door hun op- en neerwaartse beweging tijdens het varen toch de bodem raken.

De Vlaamse regering moet haar standpunt ten aanzien van de verdere uitdieping van de Westerschelde voor 1 juni neerleggen bij de Nederlandse overheid. Vervolgens heeft Nederland zes maanden de tijd om te antwoorden. Daarna beginnen Nederland en België de eigenlijke onderhandelingen over de verdieping van de Westerschelde.

Reageer op dit artikel