nieuws

Vervuilde NS-terreinen volgend jaar in beeld

bouwbreed

De Utrechtse Stichting Bodemsanering NS (SBNS) wil in 2002 alle 14.000 van bodemverontreiniging verdachte plekken op NS-terrein oriënterend onderzocht hebben. Inmiddels is sprake van 2850 ernstige gevallen. SBNS maakt voor de sanering telkens een vijfjarige planning. Over dertig jaar moet de klus zijn geklaard.

De 2850 gevallen liggen verspreid over 400 emplacementen. Daarvan zijn er 350 uit milieuoogpunt urgent. De urgentiegraad wordt bepaald aan de hand van de verontreiniging via het grondwater. SBNS wil de urgente gevallen vóór 2023 afgerond hebben. De stichting werkt niet alleen met milieuhygiënische, maar ook met bedrijfsmatige urgentie. De saneringen worden afgestemd op bouwplannen.

Jaarlijks brengt de SBNS haar bodemsaneringsprogramma uit. Daarin wordt aangegeven welke saneringen zij het komende jaar uitvoert en welke projecten zij de vier daaropvolgende jaren oppakt. De SBNS is bij de verzelfstandiging van de NS in 1996 opgericht door de NS en de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM.

Reageer op dit artikel