nieuws

Unidek ziet winst verder afnemen

bouwbreed

Voor het vierde opeenvolgende jaar heeft EPS-producent Unidek zijn winst zien slinken. Het nettoresultaat over 2000 kwam uit op 37.000 euro (77.000 gulden). Unidek spreekt zelf van een teleurstellend resultaat, maar heeft niettemin vertrouwen in de toekomst.

Volgens het concern, dat met een productiecapaciteit van 3,5 miljoen vierkante meter per jaar tot een van ’s werelds grootste EPS-producenten gerekend mag worden, zijn er aanwijsbare oorzaken voor de povere nettowinst. “We hebben te maken gehad met sterk wisselende en stijgende grondstoffenprijzen, die we niet konden doorberekenen aan onze klanten vanwege prijsafspraken”, aldus Unidek-woordvoerder H. Boerrigter.

Ook kon het bedrijf capaciteit in Oss, Gemert, Bretten en Burkhardtsdorf nog niet volledig benutten. “We hebben de afgelopen jaren flink uitgebreid en nieuw gebouwd”, verduidelijkt Boerrigter. “Maar de nieuwe capaciteit wordt nog niet voor de volle 100 procent gebruikt, terwijl de kosten natuurlijk wel worden gemaakt.”

Tegenover het lage nettoresultaat staat een bijzonder hoge omzet. De onderneming, die met elf werkmaatschappijen actief is in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk, kwam vorig uit op 137 miljoen euro (285 miljoen gulden). Dat is ongeveer 6,7 miljoen euro (15 miljoen gulden) meer dan in 1999 en bovendien een record in de geschiedenis van Unidek. “Dat maakt het extra jammer”, aldus Boerrigter. “Zo’n hoge productie, maar zo’n laag resultaat.”

Beter

Unidek verwacht dat de gedane investeringen op korte termijn tot betere resultaten zullen leiden. Voor dit jaar wordt al een winststijging verwacht. Boerrigter geeft evenwel toe dat dit gezien de cijfers over 2000 geen bijzondere prestatie is. “De cijfers van het eerste kwartaal van 2001 zijn in ieder geval bemoedigend”, zegt hij. “Daarbij heeft ook meegespeeld dat we nu de grondstoffenprijzen wel hebben doorberekend.”

De woordvoerder zegt dat Unidek bijna klaar is om te gaan oogsten. In Duitsland wordt nu gestaag gewerkt aan marktuitbreiding. In Gemert zal de productiecapaciteit nog verder worden vergroot. “Uiteindelijk moet dat allemaal tot betere marges leiden.”

Jaarcijfers (in mln euro)

2000 1999 1998

Omzet 129,5 122,7 125

Bedrijfsresultaat 3,5 7,8 8,8

Nettowinst 0,04 3,3 4,1

Reageer op dit artikel