nieuws

Seignette voelt zich thuis in schoot moeder Heijmans

bouwbreed Premium

Vrijwel gelijktijdig met de ingebruikname van het nieuwe kantoorpand eind vorige maand vierde gww-aannemingsbedrijf Seignette in Assendelft zijn veertigjarig bestaan. In de sector neemt de dochter van Heijmans Infrastructuur en Milieu een bijzondere positie in. Want geen collegabedrijf heeft zoveel materieel in eigendom en voert zoveel werk in eigen beheer uit als Seignette. “Alles wat we verdienen, verdienen we met werken”, aldus directeur Pleun Lok.

De meeste ondernemers in de bouwsector zijn zoals de directeur van Seignette in Assendelft het uitdrukt ‘makelaars in werk’. Ze managen processen, maar kopen vooral in. Ze kopen alles en iedereen: betonvlechters, metselaars, stukadoors, noem maar op. In de gww-sector is het eigenlijk niet anders.

Behalve bij Seignette, het bedrijf dat vorige maand zijn veertigste verjaardag vierde en de laatste tien jaar een enorme groei liet zien. Niet in de laatste plaats is dat te danken aan de grote moeder Heijmans, die in 1998 haar kans schoon zag om de Zaanse aannemer over te nemen. Mede dankzij die overname schoot de omzet van Seignette omhoog van 123 miljoen naar een slordige 140 miljoen gulden.

Eigen materieel

En over het nettoresultaat hoeft de raad van commissarissen ook niet te mopperen. “Dat ligt ruim boven de 3 procent”, verzekert Lok. “En gewoon verdiend met werken.”

Lok bedoelt echt werken, werk uitvoeren met eigen mensen en eigen materieel. De onderneming heeft zo’n 350 medewerkers op de loonlijst en de balans vermeldt miljoenen aan materieel. Seignette heeft, om maar een voorbeeld te noemen, meer dan 35 graafmachines en tientallen dumpers.

Velen in de gww-branche bestempelen het zelf uitvoeren van aangenomen werk misschien als een achterhaald ondernemingsbeleid. Voor Lok is het niets anders dan vormgeven aan een visie. “Als we het zelf doen, dan weten we dat het goed is. Het is een vorm van kwaliteitsbeheer. Bovendien ben je als organisatie heel flexibel als je over veel materieel beschikt. Dat is trouwens merkbaar in de acquisitie. We willen graag managen, maar dan wel over ons eigen werk.”

Die visie wordt gewaardeerd, blijkens een eigen onderzoek dat het bedrijf uitvoerde onder 110 opdrachtgevers. Zij geven aan dat ze bijzonder tevreden te zijn over de geleverde kwaliteit en spreken lovend over de betrokkenheid die bij Seignette wordt ervaren.

Schaalgrootte

“Toegegeven”, zegt Lok. “Als je zoveel mogelijk zelf wilt doen, heb je veel mensen en heel veel materieel nodig. Dat kan ook alleen maar bij een bepaalde schaalgrootte. Ik realiseer me dat we daar nu alleen de lusten van hebben. Maar als het economisch tij je tegen zit, slaat de hefboom natuurlijk wel naar de andere kant over.”

Lok gaat er prat op dat zijn organisatie historisch is ingericht met één aanspreekpunt, een voordeel waar de markt steeds nadrukkelijker om vraagt. Grofweg 80 procent van de opdrachten ligt in de overheidssfeer en juist daar is veel kennis weggevloeid. Die kennis is aanwezig in bijvoorbeeld Seignette Advies & Milieu BV. En als de knowhow daar wordt gemist, is die wel te vinden in een van de vier andere BV’s die tot de organisatie behoren.

Groot grondwerk, beschoeiingen, sloopwerk, bestratingen of aanleg van groenvoorzieningen, vrijwel alles kan de Zaanse onderneming aannemen. Nu Seignette opereert onder de vlag van Heijmans, schrijven ze bij inschrijvingen ook nog eens de paragraaf voor het asfalteringswerk, om het vervolgens door te sluizen naar het moederbedrijf.

Versterking

Alleen met het natte grondwerk en kust- en oeverwerken bemoeit het bedrijf zich niet. Maar dat heeft een commerciële reden. “Je moet ook wat weg te geven hebben”, verklaart Lok. “En niet alles betekent meteen ook een versterking van je positie. Het feit dat we nu ook kunnen asfalteren, is dus duidelijk wel een versterking. Daar hoeven we nu niet meer in te investeren. Dat doet onze moeder al. Bij fusies of overnames wordt al heel gauw gesproken over versterking van posities. Bij ons is dat echt het geval. Het werkt ook andersom. Wij weten precies wat grondwerk mag kosten en Heijmans doet er zijn voordeel mee.”

In 1998 liet Heijmans Infrastructuur en Milieu BV blijken belangstelling te hebben voor Seignette. Dick Ruinaard, meerderheidsaandeelhouder, had toen zijn pakket in de etalage gezet. De voorwaarden dat het personeel kon blijven, dat het management mocht blijven zitten en dat onder eigen naam kon worden doorgewerkt, wilde Heijmans graag accepteren. Want behalve dat Seignette een aardige aanvulling op Heijmans’ activiteiten vormde, kwam het werkgebied van de gww-aannemer precies overeen met de witte vlek binnen de Heijmans-organisatie. Seignette heeft zijn werkgebied altijd beperkt gehouden tot een straal van 100 kilometer rond Assendelft. De grens waar de activiteiten van Heijmans zo ongeveer stopten. Logisch daarom dat de Brabantse bouwonderneming voor Seignette wel in de buidel wilde tasten.

Goed uitgepakt

De overname heeft inderdaad voor beide organisaties goed uitgepakt. “We hebben momenteel een aantal grote infrastructurele werken onderhanden. We zijn onder meer tussen Giessendam en Gorinchem bezig voor het HSL-traject. In Papendrecht werken we samen met Boskalis en Martens & en van Oord aan de Sophiatunnel, een heel specialistisch project dat we nooit zonder Heijmans hadden binnengehaald.”

Stevige basis

Het onlangs betrokken nieuwe kantoor is ruim, erg ruim. Is dit een stille verwijzing naar toekomstige ambities tot groei? Directeur Lok is er duidelijk over: “We willen verder werken aan een stevige basis onder onze organisatie. We zijn niet gericht op verdere expansie. Nóg groter worden betekent, nóg meer stafleden, nóg meer personeel en veel meer werk binnen halen. Dat zou een onaanvaardbare druk met zich meebrengen. Nee, laten we maar een beetje in deze schaalgrootte blijven denken. Nu voelen we ons gelukkig.”

‘Zelf werk uitvoeren is een vormvan kwaliteitsbeheer’

Reageer op dit artikel