nieuws

Rijnboogproject Arnhem slecht barrières

bouwbreed

In het stationsgebied van Arnhem wordt nu al volop gebouwd. Maar de komende vijftien jaar gaan ook andere delen van de binnenstad flink op de schop. Grootste opgave is om barrières in de stad op te heffen en vooral een goede verbinding te maken tussen de binnenstad en de Rijn. Het alomvattende project Rijnboog vergt een miljardeninvestering.

Vorig jaar november tekenden beleggers, ontwikkelaars, woningcorporaties, de gemeente, de provincie en Knooppunt Arnhem-Nijmegen een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van het Rijnboogproject. De megaoperatie omvat onder meer de realisatie van een cultureel kwartier, ontwikkeling van de Rijnkade, de aanpak van naoorlogse woonwijken in de binnenstad, het ‘afknippen’ van de lusvormige op- en afrit van de Nelson Mandelabrug en de herontwikkeling van het stationsgebied.

Levendigheid

Het opheffen van barrières en een relatie leggen tussen de binnenstad en de Rijn is voor Arnhem een grote uitdaging. “De Rijnkade is nooit echt een deel van de binnenstad geweest”, geeft projectleider Hans de Jong het probleem aan. Tussen het winkelcentrum en de Rijnkade vormen een naoorlogse woonwijk en een doorgaande verkeersweg een schijnbaar onoverkomelijke drempel. “De betekenis van een rivier voor een stad is in de loop der tijd veranderd. De relatie tussen stad en rivier wordt ook in andere steden herontdekt. Arnhem gaat in die vaart mee. Door het zoeken naar een goede mix van stedelijke functies kunnen barrières worden opgelost”, stelt De Jong.

Het combineren van functies is dan ook het motto in het Rijnboogproject. In totaal moeten ruim tweeduizend extra woningen, een uitbreiding van het winkelgebied en zo’n 200.000 vierkante meter extra kantoorruimte in de binnenstad worden gerealiseerd. “Door functies als winkelen en wonen samen te brengen, wordt de stad sterker, ontstaat er een 18-uurs levendigheid”, weet De Jong.

Masterplan

In een eerste schets voor de ontwikkeling van het hele gebied hebben architecten Sjoerd Soeters en Ben van Berkel hun ideeën neergelegd. Zij stelden voor de ‘krul’ van de Nelson Mandela brug te slopen. De verkeerslus neemt enorm veel kostbare ruimte in het centrum en aan het water in beslag. Met het ‘huiswerk’ van Soeters en Van Berkel zijn alle partijen samen om de tafel gegaan en is de Spaanse stedebouwkundige Manuel de Solà Morales aan het werk gezet om een masterplan op te stellen. Dat moet eind dit jaar klaar zijn.

Overheidssteun

Het Rijnboogproject is een ambitieus plan, vindt ook De Jong. “Zonder overheidssteun is realisatie onmogelijk. Het is uitgesloten dat zo’n ingrijpend project financieel dekkend is.” Voor het stationsproject Arnhem Centraal, dat al in uitvoering is, heeft het Rijk naast gelden van Verkeer en Waterstaat 35 miljoen gulden toegezegd. “Daarmee zijn we er nog niet. Het totale project vergt een investering van zo’n 3,5 miljard gulden.” De Jong rekent op meer overheidssteun. “Het plan zelf zal ook het nodige enthousiasme genereren”, verwacht hij.

Brede basis

Naast de overheden zijn ook woningcorporatie Portaal en de projectontwikkelaars MAB, Vesteda, Sociaal Fonds Bouwnijverheid en Blauwhoed Eurowoningen bij Rijnboog betrokken. “Zo krijgt het project een brede basis”, stelt De Jong. “Zij brengen expertise in en geven de discussie meer diepgang.”

Het meest ingewikkelde van wat al de ‘tweede wederopbouw’ van Arnhem wordt genoemd, is dat er wordt ingegrepen in een bestaande stad. “De gedaantewisseling moet plaatsvinden terwijl de stad blijft functioneren”, aldus De Jong. “Het project is van grote betekenis voor de gehele stad en de regio. We moeten erop letten dat de patiënt wel prettig blijft ademen.”

Reageer op dit artikel