nieuws

Rijksweg 35 twee jaar eerder uitgevoerd

bouwbreed

Door een zogeheten design & constructovereenkomst af te sluiten kan de reconstructie van rijksweg 35 tussen Almelo en Hellendoorn twee jaar eerder worden uitgevoerd. Naar verwachting wordt nu in 2005 gestart met de werkzaamheden. Als gekozen zou worden voor een publiek-private samenwerkingsconstructie (pps) kan pas in 2007 met de reconstructie worden begonnen.

Een stuurgroep is tot de conclusie gekomen dat een pps-model niet haalbaar is. Met een design & constructcontract, waarbij de aannemer het plan zowel ontwerpt als uitvoert, verwacht de stuurgroep niet alleen een snellere realisatie maar ook een betere prijs-kwaliteitsverhouding. Naar verwachting kan in 2002 worden gestart met de aanbesteding. De reconstructiewerkzaamheden omvatten onder meer de aanleg van enkele ongelijkvloerse kruisingen. De kosten zouden bij een pps-overeenkomst 17 miljoen gulden bedragen. Parallel aan de voorbereiding van de aanbesteding zal de gemeente Hellendoorn de haalbaarheid onderzoeken van een alternatief plan waarin een geïntegreerde oplossing voor weg en spoor wordt gezocht, het zogenaamde combiplan. De besluitvorming hierover is echter niet van invloed op de wijze van aanbesteding.

Reageer op dit artikel