nieuws

Rechter verbiedt bouw van stallen

bouwbreed Premium

De Raad van State heeft de bouw van drie stallen verboden voor veehouderij Ashorst in Noord-Limburg, de grootste varkenshouderij van Nederland. De uitspraak was uitgelokt door de actiegroep Wakker Dier.

Eerder verleende het gemeentebestuur aan Ashorst in de gemeente Horst toestemming voor de bouw van drie stallen. Hiermee kon het aantal van 15.000 varkens worden uitgebreid met 4800 vleesvarkens.

Wakker Dier diende samen met de actiegroep Milieu Offensief bezwaren in bij de Raad van State om de uitbreiding tegen te houden.

Beide actiegroepen dienen bij de Raad van State stelselmatig bezwaren in tegen de intensieve veehouderij, vooral als het gaat om uitbreidingsvergunningen.

Woordvoerder Bleijenberg van Wakker Dier noemt het schokkend dat in een tijd van BSE en MKZ gemeenten nog steeds toestemming geven voor uitbreiding van de bio-industrie.

Volgens de Raad van State heeft de gemeente Horst bij de nieuwe vergunningen voor Ashorst grote fouten gemaakt.

Het bedrijf is bijvoorbeeld zo groot dat bij verdere uitbreiding een milieueffectrapport (mer) nodig is. Verder heeft de gemeente te weinig gelet op een aantal milieuregels, aldus de bestuursrechter.

Reageer op dit artikel