nieuws

Mammoet en Smit halen samen Koersk op

bouwbreed

Mammoet Global en Smit Internationale bergen gezamenlijk de Russische ramponderzeeër Koersk. Het hijswerk begint in de laatste twee weken van september. Begin oktober moet het transport in Moermansk aankomen.

Opdrachtgever is de Russische staat. Die betaalt ruim 40 miljoen gulden vooruit en voldoet het restant met kredietbrieven. Over de totale rekening laten beide bedrijven zich niet uit.

Smit dong eerder in een consortium met Heerema Marine Contractors en het Noorse Halliburton naar deze opdracht. Nadat bleek dat deze combinatie het contract niet kreeg, sprak Smit Mammoet aan, los van de consortiumverplichtingen, benadrukt de berger. Het bedrijf wilde de andere consortiumleden er eveneens bij betrekken maar vond geen animo. Mammoet sprak tijdens de voorbereiding van het contract met een bedrijf dat het zogeheten natte deel verzorgt. Mammoet wilde de naam ervan niet noemen, maar gaf aan dat het mogelijk als onderaannemer zal optreden.

Ervaring

Mammoet maakt zich geen zorgen over het welslagen van het project. Het bedrijf zegt over afdoende ervaring te beschikken. Daarbij maakt het gebruik van bestaande en beproefde voorzieningen. Het consortium waarin Smit aanvankelijk zat, koos voor nog te maken constructies zoals een speciaal hijsframe. Mammoet wil de onderzeeër door middel van ‘kabelvijzels’ lichten. Dit systeem trekt het vaartuig stapsgewijs omhoog waarbij een computer per kabel spanningen kan compenseren. De Koersk komt als geheel naar boven. Voordien moet evenwel de kop worden afgezaagd. Die is zwaar beschadigd en kan onvoorspelbare krachten veroorzaken. Proeven in het laboratorium moeten uitwijzen of de theorie overeenkomt met de praktijk.

Mammoet en Smit denken het werk met zo’n honderd man te kunnen uitvoeren. De medewerkers weten inmiddels dat de kernreactor van de onderzeeër gevaar kan opleveren. De duikers krijgen een persoonlijke stralingsmeter mee, terwijl vanaf de schepen het stralingsniveau in de omgeving wordt gecontroleerd.

Reageer op dit artikel