nieuws

‘IJburg bedoeld als wijk voor alle Amsterdammers’

bouwbreed

IJburg moet een wijk worden voor alle Amsterdammers. Voor wethouder Stadig van volkshuisvesting blijft een woningbouwprogramma met 30 procent sociale huurwoningen, 40 procent middensegmentwoningen en 30 procent dure koopwoningen het uitgangspunt.

Stadig gaf gisteren met het slaan van de eerste paal op een nog kale zandvlakte het officiële startsein voor de bouw van de eerste zesduizend woningen op het Haveneiland en de Rieteilanden. De goedkoopste woning in het eerste aanbod op het Haveneiland kost bijna zes ton. Over ruim een jaar kan de woning worden betrokken.

Voor veel aspirant-kopers zal dat aanbod een teleurstelling zijn. De middensegmentwoning waar veel Amsterdammers al jaren naar uitkijken, wordt nog niet aangeboden. Onlangs werd al bekend dat de bouwconsortia Waterstad, IJburger Maatschappij en IJ-delta door stijging van de bouwkosten de middensegmentwoning niet voor de contractueel afgesproken prijs van maximaal 420.000 gulden kunnen worden gebouwd. Stadig is nog in overleg met de consortia over een oplossing voor de bouwkostenproblematiek. De kosten moeten omlaag. Bovendien wordt gezocht naar oplossingen om de opbrengsten te verhogen.

“Op het Haveneiland-West zijn de bouwplannen in een vergevorderd stadium. Op korte termijn moet met de bouwconsortia overeenstemming worden bereikt. Naast het realiseren van 30 procent sociale huurwoningen zal ook het middensegment op dit eiland van IJburg niet mogen ontbreken”, aldus de wethouder.

Ontwerpteams

Op het Haveneiland en de Rieteilanden werken de gemeente en de consortia gezamenlijk aan de bouwplannen. Stedenbouwkundige plannen en het ontwerp voor de openbare ruimte worden in gezamenlijke ontwerpteams opgesteld. Op de hoofdinfrastructuur na wordt de openbare ruimte door marktpartijen aangelegd. Volgens Stadig werpt deze werkwijze vruchten af. Er ontstaat een gevarieerd woningaanbod in een stedelijke omgeving. De fijnmazige opbouw van de bouwblokken met een verrassende mix van eengezinswoningen, appartementen en voorzieningen belooft volgens hem veel goeds.

Er is veel belangstelling voor IJburg. Inmiddels hebben zich 32.000 aspirant-kopers bij Woningnet IJburg ingeschreven. Het zijn vooral jonge Amsterdammers die op de eilanden willen wonen: 76 procent van hen komt uit Amsterdam, 72 procent is jonger dan veertig jaar. Een kwart van de Amsterdamse inschrijvers bezit al een eigen woning. Voor hen is IJburg een volgende stap in de wooncarrière. Verder heeft 80 procent van een inschrijvers een inkomen tot 135.000 gulden per jaar.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels