nieuws

Fosag wil werkafspraken op niveau van bedrijf

bouwbreed

De afspraken in de schilders-cao over de vrijheid van de ondernemingen gaan de Fosag nog lang niet ver genoeg. De Federatie van Ondernemers in het Schilders- Afwerkings- en Glaszetbedrijf noemt het huidige resultaat een voorzichtige eerste stap. Zo snel mogelijk echter wil de organisatie naar een situatie van maatwerk geënt op het individuele bedrijf.

“Het gaat ons niet om een verslechtering van de cao-afspraken. Maar het besef moet doorbreken dat binnen de ondernemingen werknemers en werkgever in goed overleg tot betere, op de specifieke situatie van de individuele onderneming afgestemde afspraken komen”, aldus vice-voorzitter G. van der Weide. “Als de vakbeweging van mening blijft dat er niet meer ruimte kan komen, negeert zij de mondigheid van de eigen leden. Wij doen een dringend beroep op alle betrokkenen in de komende periode van twee jaar nog eens goed naar deze ontwikkelingen te kijken en met elkaar daarover in gesprek te blijven.”

Van der Weide constateert rondom het schildersbedrijf turbulente veranderingen. Inspelend op de wijzigende omstandigheden kondigt Fosag aan bruisend van vitaliteit nieuwe wegen te zoeken. Een van de doelstellingen is de afkalving van het ledenbestand tot staan te brengen. Jaarlijks houdt 5 tot 7 procent van de bedrijven op te bestaan. Vanuit de positie spreekbuis te zijn van 3100 bedrijven met 85 procent van de omzet in de bedrijfstak, streeft de Fosag een ledenwinst na van tien procent. De campagnes gaan in juni van start.

Totaal onderhoud

De werkgelegenheid in de bedrijfstak steeg tot begin dit jaar 35.224. De omzet is inmiddels de grens van de 5 miljard gulden gepasseerd.

De Fosag signaleert dat van de zijde van de opdrachtgevers de vraag steeds meer verbreedt tot totaal onderhoud. Gelijktijdig vindt specialisatie plaats. De belangenbehartiging van de Fosag past zich aan door zich te differentiëren.

“Wat mij opvalt is dat veel bedrijven moeite hebben met het doorrekenen van de kosten aan de klanten”, aldus Van der Weide. “Onze orderportefeuilles zijn dan wel vol, maar de winstgevendheid is niet optimaal. Naast de trots voor ons mooie product dient ook het besef aandacht te krijgen dat we te maken hebben met bedrijfseconomische wetmatigheden”. In september komt de Fosag met een vernieuwd pakket cursussen waarin extra aandacht voor management en bedrijfsvoering.

Reageer op dit artikel