nieuws

Forum Systeemhuizen: Afsprakenstelsel moet ‘public domain’ zijn

bouwbreed

De leden van de Vereniging Forum Systeemhuizen zullen niet meewerken aan het Bouw Afspraken Stelsel (BAS) als het geen ‘public domain’ wordt. “Een communicatie-afspraak moet open zijn, anders werkt het niet. Dat is grosso modo het standpunt dat wij voorstaan”, aldus voorzitter A.J. van Kranenburg, directeur van Arkey Systems uit Woerden.

Forum Systeemhuizen, waarvan zeventien leveranciers van software voor de bouw lid zijn, heeft dat standpunt ingenomen op de algemene vergadering. “Als het afsprakenstelsel niet open is, gaan we het niet implementeren. Een stelsel waarvoor licenties betaald moeten worden is ten dode opgeschreven. Een open standaard is de beste garantie voor succes. Dat zie je bijvoorbeeld bij XML van Microsoft, dat is vrij beschikbaar voor iedereen. Vergelijk het met de taal, die kan ook niet iemands eigendom zijn. Stel je voor, dat je voor iedere brief in de Nederlandse taal een bedrag aan Van Dale zou moeten betalen”, licht Van Kranenburg toe.

J. Vader, directeur van Brink Automatisering uit Leidschendam en penningmeester van Forum Systeemhuizen: “Het uitgangspunt van het BAS was dat het ‘public domain’ zou worden. Dat moet zo blijven, vind ik. Op het moment dat het afsprakenstelsel commercieel uitgebaat zou worden, staat dat succes in de weg.”

Subsidie

“Als de overheid ergens zinnig subsidie kan geven, dan is het wel hier. Geen enkele marktpartij is op zichzelf sterk genoeg om het afsprakenstelsel te bekostigen en er is wel een algemeen belang mee gediend”, aldus Van Kranenburg.

Het ministerie van Economische Zaken blijft echter op het standpunt staan dat de markt de ontwikkeling van het Bouw Afspraken Stelsel zelf moet trekken. Volgens P. van Pelt van De Twee Snoeken Automatisering uit ‘s-Hertogenbosch zou de stichting BAS goed kunnen zorgen voor het ‘vullen’ van het afsprakenstelsel. “Dat is monnikenwerk. BAS heeft het geld niet, maar kan wel garanderen dat het resultaat ‘public domain’ wordt. Geef daarom een subsidie aan BAS”, bepleit Van Pelt.

Volgens Van Kranenburg heeft Stabu een voorstel liggen om het afsprakenstelsel te voltooien. “Stabu zet echter niet zonder meer een handtekening onder het uitgangspunt ‘public domain’.”

Reageer op dit artikel