nieuws

Bestekschrijvers mikken met bond op status en erkenning

bouwbreed

De bestekschrijvers kunnen voortaan terecht bij hun eigen vakvereniging. Na een voorbereiding van vijf maanden is de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen gestart met de ledenwerving.

“Hoeveel mensen in aanmerking komen voor het lidmaatschap? Een aantal van vierduizend zou mij niet verbazen”, aldus secretaris S. Wierda optimistisch. Mikpunt is in ieder geval dit jaar al enkele honderden bestekspecialisten in de ledenadministratie op te nemen.

Sedert januari komt een klein groepje pioniers van de BNB onder voorzitterschap van de tuin- en landschapsarchitect T. Schmalhausen regelmatig bijeen. Het eerste bestuur bestaat uit architecten, een jurist en een bouwmanager.

Secretaris Wierda: “We hebben – tussen alle drukte op het kantoor door – eerst maar eens gezorgd voor briefpapier, een telefoonnummer en een toonbare internet-site, www.bestekdeskundigen.nl. Je bent zo maar een half jaar verder. Telkens weer blijkt dat bijna niemand iets snapt van bestektekeningen. Er wordt maar weinig les in gegeven. Onder het bestek liggen allerlei voorwaarden en regelingen die allemaal moeten zijn gecontroleerd.”

De nieuwe bond heeft zich ten doel gesteld de kwaliteit van het bestekschrijven naar een hoger plan te tillen. Daartoe wordt een systeem van permanente educatie opgezet. Tevens wil de organisatie een platform zijn voor advies en steun aan vakgenoten. Om het beroep meer status en erkenning te geven, zal de BNB een certificeringsregeling opzetten.

Leden van de bond kunnen zowel bedrijven als personen zijn. Voorwaarde is wel dat zij de afgelopen twee jaar actief zijn geweest op het terrein van het bestekschrijven.

Reageer op dit artikel