nieuws

Bedrijfsleven loopt niet warm voor Betuweroute

bouwbreed

Het bedrijfsleven weigert vooralsnog over de brug te komen bij de aanleg van de Betuweroute. Het concept ‘trucks-on-trains’ kost een half miljard extra, maar het bedrijf van R. Lubbers is niet van plan vooraf te investeren. De peperdure goederenlijn wordt achtervolgd door problemen bij de aanleg en kampt met budgetoverschrijdingen.

Dat maakte minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat deze week bekend in de Tweede Kamer tijdens een debat over de voorgang van de Betuweroute.

Het bedrijfsleven staat niet te trappelen als het gaat om investeren in de Betuweroute. Dat geldt voor alternatieve concepten voor de goederenlijn zelf, maar ook de rijksbijdrage van 150 miljoen gulden voor het overslagcentrum bij Valburg wacht nog steeds op serieuze investeerders.

Minister Netelenbos liet doorschemeren nog steeds in gesprek te zijn met Lubbers over de uitwerking van ‘trucks-on-trains’, maar het bedrijf is alleen bereid een gebruiksvergoeding te betalen en wil niet risicovol investeren. De minister benadrukt alle ruimte open te laten voor initiatieven uit het bedrijfsleven om de lijn rendabel te maken.

Het ministerie rekent nog steeds met een budget van 9,7 miljard gulden, blijkt uit de negende voortgangsrapportage. De ramingen van de route staan echter behoorlijk onder druk. De scherpere veiligheidseisen voor tunnels en de stroperige procedures in de provincie Gelderland dreigen forse kostenposten op te leveren. “Gelderland loopt zeer achter met het verlenen van vergunningen. De medewerking is, in tegenstelling tot de hogesnelheidslijn, soms ver te zoeken”, verklaart de minister.

De recente accountantscontrole geeft aanleiding tot het inzetten van een externe audit-controle. Uit die rapportage wordt duidelijk dat een deel van de reservering van 20 procent zal worden gebruikt. Nog deze zomer moet duidelijk zijn wat precies de consequenties zijn voor het budget en de tijdsplanning. Ondanks de dreigende vertragingen rekent de minister nog steeds op oplevering van de Havenspoorlijn in 2003 en de gehele lijn in 2005.

Onderhoud

Inmiddels is het Rijk verplichtingen aangegaan voor 70 procent van het totale budget. Netelenbos denkt binnenkort de bovenbouw aan te besteden. Ze heeft daar 1,5 miljard gulden voor uitgetrokken. In tegenstelling tot de hoge snelheidslijn kiest de minister hier niet voor de combinatie van ontwerp en bouw met onderhoud. De kamerleden plaatsten vraagtekens bij de keuze het onderhoud buiten het contract voor de bovenbouw te houden. Een aanbesteding met onderhoud wordt zelfs riskant genoemd, maar dat is opmerkelijk omdat zeer recent wel zo’n mega-contract voor de HSL is afgesloten.

“Omdat de berekeningen voor de exploitatie van de Betuwelijn zo onzeker zijn, is gekozen voor een meer klassiek bouwcontract”, lichtte Netelenbos toe. “Met design & build blijft ook veel ruimte open voor innovatie.”

Voordat de definitieve aanbesteding op de markt komt, zal eerst nog duidelijkheid moeten komen over het voltage van de bovenleiding. De discussie over al dan niet een 25 kV-leiding is opgelaaid na gesprekken met Duitsland. Het Duitse deel van de lijn is nog zeker vijftien jaar met 15 kV uitgerust.

Reageer op dit artikel