nieuws

Balgstuw

bouwbreed

HBG Civiel beschikt als bouwer van de balgstuw in Ramspol over een schitterend contract. Het is er één van design and construct: tegen een vaste prijs zelf het ontwerp maken, met daarin vooral de eigen slimmigheden. Geen gezeur met de opdrachtgever. Zo van: weet de bouwer het wel zeker. Of: toch liever een iets zwaardere constructie zodat er nog minder risico’s zijn. Volgens design en construct onder éigen verantwoordelijkheid met een plan komen en dat nog zelf uitvoeren ook. Het zou natuurlijk als positief moeten worden uitgelegd.

Toch wijst de praktijk anders uit. Immers: soms overheerst wel degelijk onenigheid met de opdrachtgever. Dat levert de bouwer veel sores op. Er is lang gediscussieerd over het balgdoek, een samenstel van kunststof en versterkingslagen, en al evenzeer over de verbinding ervan aan het beton in de bodem.

Belangrijk omdat de balgstuw een stormvloedkering is waarbij de ruimte binnen het doek wordt opgepompt. Uiteindelijk gaf een te hulp geroepen commissie van ‘wijze mannen’ de opdrachtgever gelijk. De bouwer schikte zich knarsetandend in zijn lot en ging weer voortvarend aan de slag om de verloren tijd in te halen. En dat bij een contract waarbinnen zij het in feite helemaal alleen voor het zeggen hebben.

Er is méér aan de hand. De opdrachtgever meent dat speciale rollen op de bodem van de kering niet deugdelijk zijn. Ze moeten het doek van opgepompte toestand goed in de plooi geleiden naar een rustpositie in de betonnen bak in de bodem. De rollen, opgesteld in vier langerekte rijen, zouden (volgens de opdrachtgever) niet goed meedraaien. De plooien die in het doek moeten vallen, worden daardoor niet gelijk. Het doek zou onder zulke omstandigheden in een bult op de bodem terecht komen, uit den boze onderin een druk vaarwater.

De bemoeienis van de opdrachtgever met de gang van zaken in Ramspol is terecht. Die moet zich er toetsenderwijs van kunnen vergewissen dat hij krijgt wat hij wil hebben en dat alles functioneert zoals bedacht. Maar het mag niet ontaarden in een spelletje ‘welles nietes’ op kosten van de aannemer.

Nieuwe contractvormen vergen een andere aanpak van contractpartijen. Dat kan zowel bij de aannemer als de opdrachtgever als bekend worden verondersteld. Maar het heeft er ondertussen alle schijn van dat opdrachtgevers hun traditionele rol van opdrachtgever/ontwerper niet zo gemakkelijk kunnen loslaten. Nog steeds niet. Ze bemoeien zich nog veel te veel met het werk van de aannemer. Fout dus.

Op zijn beurt doet ook de aannemer er verstandig aan een andere houding aan te nemen. De aannemer zou wel wat minder mogen uitstralen dat hij -wellicht vanuit een door anderen nooit te vergaren alwetendheid- uitsluitend de juiste dingen doet. Opdrachtgever en aannemer dienen de elkaar toebedeelde rol zuiver te spelen.

Reageer op dit artikel