nieuws

Veel bouwvakkers voor flexibelere cao

bouwbreed

Regiebouw houdt momenteel een enquête over de toekomst van de bouw-cao. Tot nu toe hebben zo’n 530 bouwvakkers op het onderzoek gereageerd. Een meerderheid van hen kiest voor een meer flexibele bouw-cao dan die onlangs werd afgesloten.

Regiebouw, dat zich afficheert als algemeen bouwbedrijf en als onderaannemer zo’n 165 timmerlieden in vaste dienst heeft, had vaklieden in de bouw via advertenties in enkele landelijke dagbladen en FNV-Magazine opgeroepen zich over drie stellingen uit te spreken. Ze konden kiezen tussen de huidige cao, een cao met een grotere flexibiliteit of voor afschaffing van de bouw-cao.

Een absolute meerderheid, 55 procent (295 timmerlieden en andere vaklieden), kiest voor een meer flexibele bouw-cao. Meer dan een kwart van de vaklieden die reageerden (28 procent, 151 werknemers) stemt in met de stelling ‘vasthouden wat we hebben’. De leus ‘Afschaffen die cao!’ kreeg 86 voorstemmers, zo’n 16 procent.

Uitruil

Regiebouw heeft alledrie de stellingen van een korte inleiding voorzien. “We hebben ons erover verbaasd dat de respons zo hoog is”, zegt directeur R. Huigen van Regiebouw Nederland, dat vestigingen heeft in Katwijk, Almere, Arnhem, Eindhoven en Breda. “Er is toch een behoorlijke drempel om mee te doen. Werknemers moeten hun e-mailnummer en telefoonnummer bij ons achterlaten.”

Werknemers van Regiebouw worden ingezet bij aannemers met een tekort aan vaklieden. Zij vallen onder de bouw-cao, maar konden bijvoorbeeld zelf hun roostervrije dagen bepalen. Juist de mogelijkheid van flexibele arbeid en flexibele arbeidstijden heeft hen doen besluiten voor deze onderaannemer te kiezen.

Directeur R. Huigen van Regiebouw Nederland: “Wij zijn enthousiast over de recent afgesloten bouw-cao. Er zijn nu voor het eerst arbeidsvoorwaardelijke uitruilmogelijkheden. We zijn op de goede weg, maar we zouden nog een stapje verder kunnen gaan.”

Eerste stappen

Mr. F. van Hove, voorzitter van de werkgeversdelegatie bouw-cao, schreef onlangs op de opiniepagina van Cobouw dat half maart ‘de eerste noodzakelijke stappen’ zijn gezet op weg naar een moderne bouw-cao, met daarin meer maatwerk voor werknemer en -gever. ‘Het is een belangrijk keerpunt: een weg terug is niet meer mogelijk.’

Overigens had AVBB-voorzitter Brinkman dagen daarvoor gezegd dat de modernisering van de bouw-cao in zijn ogen te traag verloopt. In de nieuwe bouw-cao zijn onder meer afspraken gemaakt over een pilot bij verscheidene bouwbedrijven over verruiming van arbeids- en bedrijfstijdmogelijkheden en de uitruil van arbeidsvoorwaarden. Ook kunnen werknemers voortaan zelf elf roostervrije dagen samenstellen.

Reageer op dit artikel